Marketing polityczny – dr Sergiusz Trzeciak

Marketing polityczny

Doradztwo

Indywidualne

Przygotowanie strategii
wyborczej

Doradztwo
strategiczne

Jak wygrać
wybory

Grupowe

Kształtowanie wizerunku miasta/gminy
w Internecie

Audyt komunikacji JST

Próbę zdefiniowania nowego zjawiska społecznego jako pierwsze podjęło Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu w 1941 roku. Była to jednak definicja, która szybko okazała się zbyt ogólnikowa i nieprzystająca do warunków społecznych. Z biegiem lat modyfikowano znaczenie tego terminu, dopasowując je do zmieniającego się otoczenia politycznego.
Współcześnie marketing polityczny definiowany jest na wiele sposobów, jednak badacze podkreślają cechy wspólne zjawiska. Przyjmuje się, że jest to zespół metod, strategii i technik organizowania kampanii politycznych. Inni teoretycy zwracają uwagę na kwestię podmiotową – określają marketing jako specyficzną formę komunikacji pomiędzy uczestnikami życia politycznego. Niewątpliwie każda z definicji porusza ważny aspekt, dlatego nie warto zamykać pojęcia w określonych ramach teoretycznych.
Aby zrozumieć, w jaki sposób obecny jest marketing w polityce, należy odwołać się do założeń marketingu komercyjnego. Odnosi się on – jako proces – do tworzenia wymiany pomiędzy sprzedawcą produktu lub usługi, a konsumentem. W polityce ta relacja wygląda podobnie – z jednej strony mamy kandydata, z drugiej widzimy wyborcę.

Promocja i reklama to zagadnienia, którym w literaturze przedmiotu teorii marketingu politycznego poświęca się wiele uwagi. W ciągle zmieniającej się rzeczywistości politycznej, kandydaci często zmuszeni są dostosowywać się do coraz to nowszych technik marketingowych. Ważny element stanowią działania promocyjne, spełniające rolę narzędzi, za pomocą których kandydat prezentuje swoją ofertę. Promocja w polityce jest nierozerwalną częścią strategii marketingowej, która umożliwia komunikowanie się podmiotów politycznych, a jej szczególną formą jest reklama polityczna. Na przestrzeni czasu działania promocyjne zmieniały i dostosowywały się do aktualnych wymogów społecznych. Niewątpliwie obecnie ich znaczenie ciągle rośnie, a badacze wykluczają sukces kampanii wyborczej bez zastosowania technik promocyjnych.
Do pięciu technik obejmujących promotion-mix zaliczamy: reklamę, marketing bezpośredni, promocję sprzedaży, public relations i publicity (rozgłos) oraz sprzedaż osobistą. Szczególną uwagę przy tworzeniu strategii marketingowych zwraca się, oprócz wyżej wymienionej reklamy i promocji, na PR polityczny. Jest on niezwykle ważny, ponieważ są to działania skupiające się na promowaniu wizerunku kandydata. Dzięki kształtowaniu odbioru zewnętrznego możemy wpływać na komunikację z otoczeniem, a pośrednio – realizować zamierzone cele.

Wobec zmian, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, marketing polityczny w Polsce stał się dyscypliną niezwykle popularną. Politycy wiedzą, że bez profesjonalnej pomocy nie są w stanie odpowiednio przygotować się do udziału w życiu politycznym. Wciąż postępująca mediatyzacja oraz profesjonalizacja polityki w Polsce wymaga od osób publicznych większego zaangażowania. Budowanie marki osobistej, przygotowywanie przemówień czy kreowanie wizerunku publicznego – to tylko niektóre segmenty, którymi zajmują się konsultanci oraz trenerzy polityczni.

newsletter


Zapisz się do newslettera,
i odbierz wybrane fragmenty moich książek.