Audyt komunikacji JST

Twoje cele – moja pasja

Często bywa tak, że pomimo tego, że samorządowcy wykonują trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz lokalnych społeczności, to działalność ta jest niedostatecznie znana i doceniana. Dzieje się tak dlatego, ponieważ informacje przekazywane mieszkańcom i dziennikarzom przez władze samorządowe często są nieczytelne, niezrozumiałe i wewnętrznie niespójne. Bywa także, że informacje trafiają do niewłaściwych odbiorców.

Zmienić to może tylko poprawa komunikacji w samorządzie terytorialnym. Aby komunikacja była efektywna komunikacja, należy poprzedzić ją kompleksowym audytem, który wskaże elementy wymagające poprawy lub zmiany.

Audyt komunikacyjny to kompleksowe badanie systemu komunikacji zewnętrznej – z mieszkańcami, mediami, przedsiębiorcami, inwestorami, turystami i innymi interesariuszami ważnymi dla samorządu.

Korzyści z przeprowadzonego audytu komunikacji

  • obniżenie kosztów komunikacji i promocji oraz bardziej efektywne zagospodarowanie środków – dzięki wybraniu odpowiednich narzędzi i właściwemu ukierunkowaniu przekazu,
  • wzrost poziomu zaufania obywateli do władz samorządowych,
  • poprawa wizerunku publicznego władz samorządowych oraz wzrost poziomu ich wiarygodności,
  • zwiększenie poparcia dla działań władz samorządowych.

Przeprowadzając audyty komunikacyjne korzystam z mojej wiedzy zdobytej w czasie kilkunastoletniej współpracy z samorządami terytorialnymi, dla których m.in. prowadziłem szkolenia z zakresu komunikacji i public relations. Korzystam również ze wsparcia zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin.

Podczas audytu stosowane są badania ilościowe i jakościowe, co pozwala przygotować finalne rekomendacje uwzględniające wszystkie obszary funkcjonowania samorządu, m.in.:

  • badania PAPI i CAWI pracowników JST,
  • wywiady pogłębione z pracownikami i kierownictwem,
  • badania CAWI interesariuszy,
  • analizę treści własnych publikowanych przez JST,
  • analizę wystąpień i treści przekazywanych mediom,
  • analizę kanałów własnych prowadzonych przez JST

Po przeprowadzonych badaniach przedstawiam raport zawierający wyniki badań i analiz a także rekomendacje w zakresie dalszej komunikacji JST.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.