Audyt komunikacyjny jednostki samorządu terytorialnego

Twoje cele – moja pasja

Często bywa tak, że pomimo tego, że samorządowcy wykonują trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz lokalnych społeczności, to działalność ta jest niedostatecznie znana i doceniana. Dzieje się tak dlatego, ponieważ informacje przekazywane mieszkańcom i dziennikarzom przez władze samorządowe często są nieczytelne, niezrozumiałe i wewnętrznie niespójne. Bywa także, że informacje trafiają do niewłaściwych odbiorców.

Zmienić to może tylko poprawa komunikacji w samorządzie terytorialnym. Aby komunikacja była efektywna komunikacja, należy poprzedzić ją kompleksowym audytem, który wskaże elementy wymagające poprawy lub zmiany.

Audyt komunikacyjny to kompleksowe badanie systemu komunikacji zewnętrznej – z mieszkańcami, mediami, przedsiębiorcami, inwestorami, turystami itp.

Wśród korzyści z przeprowadzonego audytu komunikacyjnego i wdrożonych po nim zaleceń warto wymienić chociażby:

  • obniżenie kosztów komunikacji i promocji oraz bardziej efektywne zagospodarowanie środków – dzieje się tak dzięki wybraniu odpowiednich narzędzi i właściwym ukierunkowaniu przekazu, dlatego też koszty audytu bardzo szybko się zwracają,
  • wzrost poziomu zaufania obywateli do władz samorządowych,
  • poprawa wizerunku publiczny władz samorządowych oraz wzrost poziomu ich wiarygodności,
  • zwiększenie poparcia dla działań władz samorządowych.

Przeprowadzając audyty komunikacyjne korzystam z mojej wiedzy zdobytej w czasie kilkunastoletniej współpracy z samorządami terytorialnymi, dla których m.in. prowadziłem szkolenia z zakresu komunikacji i public relations. Korzystam również ze wsparcia zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin.

Doświadczenie uczy, że w urzędach samorządowych trudno z sukcesem stosować modele audytu wykorzystywane w środowisku biznesowym. Dlatego plan każdego audytu komunikacyjnego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb urzędu oraz celów, jakie mają zostać zrealizowane w wyniku audytu.

Zainteresowanych prezydentów, burmistrzów, wójtów lub osoby odpowiedzialne za komunikację w samorządzie  zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić zakres audytu oraz cele, jakie samorząd chce osiągnąć.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.