Coaching medialny

Twoje cele – moja pasja

To unikatowa na polskim rynku oferta wszechstronnego coachingu medialnego, który umożliwi nie tylko uzyskanie cennych informacji na temat skutecznej współpracy z mediami, ale również zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wystąpień medialnych.

Coaching medialny to doskonała propozycja dla:

  • liderów partii, organizacji i środowisk,
  • polityków wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem posłów, senatorów, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, jak również kandydatów na prezydentów,
  • członków zarządów i członków rad nadzorczych oraz menedżerów wysokiego szczebla, którzy w swojej pracy zawodowej mają kontakt z przedstawicielami mediów,
  • rzeczników prasowych oraz osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie bądź organizacji.

Coaching medialny można zrealizować w jednym z trzech wybranych wariantów:

Wariant srebrny

Krok 1. Indywidualna sesja coachingowa

W jej trakcie realizuję z Klientem trening wystąpień publicznych (mowa ciała, ton i barwa głosu, wypowiadane słowa), przygotowuję do zrozumienie mediów, czyli wskazuję zasady funkcjonowania mediów oraz przygotowuję do wystąpień medialnych.

Krok 2. Trening medialny

Trening opiera się na wystąpieniach medialne w praktyce, zachowaniu w studiu telewizyjnym, sztuce prowadzenia dyskusji, nauce jak odpowiadać na trudne pytania. Następnie następuje analiza zrealizowanych wystąpień i treningów.Trening prowadzony jest przez trenera dysponującego ponad 20-letnim doświadczeniem zarówno w zakresie produkcji telewizyjnej, jak i doradztwa medialnego. Udział w treningu bierze także profesjonalny operator, który odpowiada za realizacji nagrań. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to w treningu mogą uczestniczyć również logopeda medialny, psycholog, wizażysta/stylista, dziennikarz.

Wariant złoty

Krok 1. Wprowadzenie strategiczne

Wprowadzenie dotyczy strategii budowania marki osobistej w mediach, podczas niego zapoznaję uczestnika coachingu zpojęciem marki osobistej, przygotowuję także do opracowania własnej strategii budowania marki osobistej w mediach, która będzie obejmować następujące elementy: cele, grupy docelowe, przekaz oraz narzędzia.

Krok 2. Indywidualna sesja coachingowa

W jej trakcie realizuję z Klientem trening wystąpień publicznych (mowa ciała, ton i barwa głosu, wypowiadane słowa), przygotowuję do zrozumienie mediów, czyli wskazuję zasady funkcjonowania mediów oraz przygotowuję do wystąpień medialnych.

Krok 3. Trening medialny

Trening opiera się na wystąpieniach medialne w praktyce, zachowaniu w studiu telewizyjnym, sztuce prowadzenia dyskusji, nauce jak odpowiadać na trudne pytania. Następnie następuje analiza zrealizowanych wystąpień i treningów. Trening prowadzony jest przez trenera dysponującego ponad 20-letnim doświadczeniem zarówno w zakresie produkcji telewizyjnej, jak i doradztwa medialnego. Udział w treningu bierze także profesjonalny operator, który odpowiada za realizacji nagrań. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to w treningu mogą uczestniczyć również logopeda medialny, psycholog, wizażysta/stylista, dziennikarz.

Krok 4. Indywidualny raport

W przygotowanym po treningu medialnym raporcie zostaną szczegółowo omówione nagrania, które były symulacją wywiadów telewizyjnych i radiowych oraz tzw. setek. W raporcie wskazane będą mocne strony uczestnika oraz te, które wymagają dalszej pracy i udoskonaleń.

Wariant platynowy

Krok 1. Wprowadzenie strategiczne

Wprowadzenie dotyczy strategii budowania marki osobistej w mediach, podczas niego zapoznaję uczestnika coachingu zpojęciem marki osobistej, przygotowuję także do opracowania własnej strategii budowania marki osobistej w mediach, która będzie obejmować następujące elementy: cele, grupy docelowe, przekaz oraz narzędzia.

Krok 2. Indywidualna sesja coachingowa

W jej trakcie realizuję z Klientem trening wystąpień publicznych (mowa ciała, ton i barwa głosu, wypowiadane słowa), przygotowuję do zrozumienie mediów, czyli wskazuję zasady funkcjonowania mediów oraz przygotowuję do wystąpień medialnych.

Krok 3. Trening medialny

Trening opiera się na wystąpieniach medialne w praktyce, zachowaniu w studiu telewizyjnym, sztuce prowadzenia dyskusji, nauce jak odpowiadać na trudne pytania. Następnie następuje analiza zrealizowanych wystąpień i treningów. Trening prowadzony jest przez trenera dysponującego ponad 20-letnim doświadczeniem zarówno w zakresie produkcji telewizyjnej, jak i doradztwa medialnego. Udział w treningu bierze  także profesjonalny operator, który odpowiada za realizacji nagrań. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to w treningu mogą uczestniczyć również logopeda medialny, psycholog, wizażysta/stylista, dziennikarz.

Krok 4. Indywidualny raport

W przygotowanym po treningu medialnym raporcie zostaną szczegółowo omówione nagrania, które były symulacją wywiadów telewizyjnych i radiowych oraz tzw. setek. W raporcie wskazane będą mocne strony uczestnika oraz te, które wymagają dalszej pracy i udoskonaleń.

Krok 5. Ponowne spotkanie

Jego celem jest ocena postępów w zakresie wystąpień medialnych od czasu sesji coachingowej, korekta zauważonych błędów oraz dalsze kształtowanie potrzebnych umiejętności medialnych.

Wszystkie osoby zainteresowane realizacją coachingu medialnego zapraszam do kontaktu i ustalenia szczegółów współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.