Program rozwoju marki osobistej członków Zarządu

Twoje cele – moja pasja

Program skierowany jest do członków Zarządów spółek oraz wyższej kadry menedżerskiej.

Program składa się z czterech etapów zrealizowanych w okresie około 3-4 tygodni, które zapewnią kompleksowe przygotowanie do budowania własnej marki osobistej oraz wystąpień publicznych i medialnych.

Korzyści z udziału w programie:

 • zdobycie wiedzy w zakresie budowania marki osobistej
 • umiejętność definiowania celów i odbiorców poszczególnych wystąpień
 • umiejętność budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do pożądanych odbiorców
 • poznanie zasad komunikacji interpersonalnej oraz zasad wywierania wpływu
 • przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych – nauka opanowania tremy
  i zachowywania się przed kamerą
 • przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • poznanie zasad savoir vivre w biznesie

Krok 1. Warsztat strategiczny

 • Samopoznanie
 • Wyznawane wartości
 • Wizja, misja, cele
 • Grupy docelowe
 • Przekaz – jak budować skuteczny przekaz dostosowany do potrzeb odbiorców
 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia budowania marki osobistej – media tradycyjne i Internet (w tym portale społecznościowe)
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku i savoir vivre w biznesie
 • Zasady budowania sieci networkingowych

W trakcie warsztatu uczestnicy otrzymają arkusze budowania strategii marki osobistej. Omawiając każdy z punktów programu uczestnicy będą mogli na bieżąco przygotowywać ramy własnej strategii marki osobistej.

Krok 2. Trening wystąpień publicznych i medialnych

 • Zasady wystąpień publicznych
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych
 • Zasady kontaktu z mediami
 • Przygotowanie do wystąpień medialnych
 • Wystąpienia medialne w praktyce
 • Zachowanie w studiu telewizyjnym
 • Sztuka prowadzenia dyskusji
 • Jak odpowiadać na trudne pytania

Na zakończenie sesji warsztatowo-szkoleniowej uczestnicy otrzymują komplet książek: Trzeciaka „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera” oraz „Wizerunek publiczny w Internecie”. Książki stanowią materiały szkoleniowe, które uczestnicy wykorzystać mogą w przygotowywaniu własnych strategii.

Krok 3. Indywidualna praca nad strategią

Po realizacji warsztatów, uczestnicy na bazie opracowanych w trakcie warsztatu strategicznego ramowych założeń strategii przygotują finalny dokument. Czas przygotowania dokumentu zostaje ustalony z uczestnikami. Następnie każdy z uczestników przesyła opracowaną strategię do prowadzącego w celu jej konsultacji.

Krok 4. Wspólna sesja podsumowująca

We wskazanym przez uczestników terminie odbywa się wspólna sesja podsumowująca, na której uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami oraz spostrzeżeniami na temat własnych dokumentów strategicznych.

Krok 5. Indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami programu

Każdy z uczestników programu ma możliwość indywidualnego skonsultowania przygotowanego dokumentu strategicznego, omówienia najważniejszych kwestii oraz określenia obszarów, nad którymi należy systematycznie pracować.

Po sesji coachingowej każdy z uczestników otrzymuje od prowadzącego indywidualnie dobrany zestaw 3 książek innych autorów, które pomogą w procesie budowania własnej marki osobistej oraz kreowaniu pożądanego wizerunku.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.