Jak być skutecznym parlamentarzystą

Twoje cele – moja pasja

Oferta stałego doradztwa skierowana jest do posłów i senatorów, którzy po raz pierwszy uzyskali mandat parlamentarzysty oraz do tych, którzy mają już doświadczenie parlamentarne, ale chcieliby bardziej efektywnie pełnić swój mandat.

Celem stałego doradztwa jest kompleksowe i długofalowe wsparcie w pełnieniu funkcji posła lub senatora. Współpracując z Klientami bazuję na mojej wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie kilkunastu lat współpracy z partiami politycznymi i indywidualnymi politykami w zakresie kampanii wyborczej, kształtowania wizerunku publicznego oraz skutecznej komunikacji z wyborcami i mediami. Moje doradztwo obejmuje następujące elementy:

Krok 1. Organizacja biura poselskiego/senatorskiego

Pomagam w wyborze lokalizacji biura, wspólnie określamy potrzebną liczbę pracowników oraz zakres ich obowiązków. Określamy także zakres działalności i organizację pracy biura.

Krok 2. Rekrutacja pracowników biura

W oparciu o autorską, sprawdzoną wielokrotnie metodologię pomagam w zatrudnieniu osób o odpowiednich predyspozycjach i kompetencjach. Przygotowuję odpowiednie ogłoszenie o stanowisku pracy, oceniam otrzymane aplikacje w oparciu o ustalone wspólnie kryteria, selekcjonuję kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne a następnie pomagam w wyborze pracowników.

Krok 3. Kształtowanie wizerunku publicznego

Pomagam w określeniu pożądanego wizerunku publicznego oraz zakresu specjalizacji oraz uczę skutecznej autoprezentacji i autopromocji.

Krok 4. Stworzenie strony internetowej lub dostosowanie istniejącej do potrzeb parlamentarzysty

Opracowuję od podstaw lub udoskonalam projektu graficznego strony www, pomagam w wyborze i edycji treści, które znajdą się na stronie www. Na początku pomagam także w bieżącej aktualizacji strony, jednocześnie przygotowując wytyczne dla pracowników biura dotyczących dalszej ich aktualizacji.

Krok 5. Koncepcja profili na portalach społecznościowych

Przygotowują założenia strategiczne profili oraz na bieżąco konsultuję sposób ich prowadzenia i publikacji treści.

Krok 6. Koncepcja biuletynu internetowego (newslettera) 

Przygotowuję koncepcję newslettera przesyłanego wyborcom oraz zapewniam bieżące konsultacje kolejnych jego numerów.

Krok 7. Pomoc w zakresie budowania pozycji w mediach lokalnych i krajowych

Wspólnie określamy oczekiwania dziennikarzy, a następnie przygotowuję pomysły na zwrócenie uwagi mediów. Na bazie moich wieloletnich doświadczeń współpracy z mediami pomagam w budowaniu relacji z dziennikarzami. Zapewniam także pomoc w przygotowywaniu konferencji prasowych i materiałów prasowych.

Krok 8. Pomoc w zakresie budowania pozycji w ramach ugrupowania politycznego

Pomagam w budowaniu relacji z władzami partii i innymi parlamentarzystami.

Krok 9. Wsparcie w ewentualnych sytuacjach kryzysowych

W przypadku niespodziewanych kryzysów reaguję i wspieram w ich powstrzymaniu i niwelowaniu skutków. Jestem dyspozycyjny i elastyczny w stosunku do oczekiwań Klienta. Taka formuła doradztwa dzięki swojej kompleksowości i efektowi synergii pomaga w skutecznym pełnieniu mandatu parlamentarzysty. Skuteczność ta, rozumiana jest nie tylko jako odpowiedzialna praca posła/senatora, ale również praca zauważana i pozytywnie odbierana przez wyborców oraz media. Minimalna okres współpracy wynosi 6 miesięcy, ponieważ po takim okresie możliwe jest uzyskanie pierwszych korzystnych efektów.

Zainteresowanych posłów i senatorów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.