Wiemy już, że nie ma szans na to, aby nasz program wyborczy odpowiadał wszystkim wyborcom w okręgu. Dlatego znając swój elektorat, możemy dopasować do jego potrzeb i oczekiwań tematy poruszane w czasie kampanii wyborczej.

Temat kampanii wyborczej jest kompromisem pomiędzy trzema czynnikami:

  • oczekiwania wyborców,
  • możliwości kandydata, czyli dziedziny, w których czuje się kompetentny, w których specjalizuje się jego ugrupowanie,
  • tematy wybrane przez przeciwników politycznych.

Najważniejsze, aby temat kampanii wyborczej przekonał do nas wyborców. Jeśli z analizy elektoratu wynika, że wśród naszych potencjalnych zwolenników można wyróżnić kilka dużych grup, np. mali i średni przedsiębiorcy, młodzi wyborcy i kobiety, do każdej z nich warto wystąpić z innym tematem. Należy jednak uważać, aby tematy te tworzyły spójny obraz kandydata i wzajemnie się nie wykluczały. Nie można więc przedsiębiorcom obiecywać złagodzenia przepisów prawa, które chronią kobiety w ciąży i młode matki, a kobiety zapewniać, że naszym postulatem jest wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy.

Przykład:

Osoba starsza, zasłużona dla samorządu może w czasie kampanii wyborczej powołać się na swoje doświadczenie i kompetencje. Jeśli jednak jest urzędującym burmistrzem bądź prezydentem miasta nie powinna startować w wyborach z hasłem zmian i odrzucenia dotychczasowego porządku.

Marcin Zawiła

Osoba młoda może z kolei wybrać temat zmiany.

Bartosz Wiktorczyk