Jak wygrać wybory parlamentarne?

Twoje cele – moja pasja

Kampania wyborcza zaczyna się na długo przed oficjalnym ogłoszeniem wyborów. Tak naprawdę dla polityków gra o zwycięstwo w wyborach toczy się przez cały czas. Warto więc się do niej odpowiednio przygotować i postępować zgodnie z przyjętym planem.

Kandydat przygotowujący się ze mną do wyborów parlamentarnych zyskuje:

 • kompleksową strategia i taktyką kampanii wyborczej do sejmu lub senatu,
 • temat kampanii wyborczej do parlamentu i hasła wyborcze,
 • katalog oryginalnych pomysłów na działania służące uzyskaniu poparcia i sympatii wyborców,
 • atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze, dopasowane do specyfiki wyborów parlamentarnych,
 • profesjonalną i skuteczną kampanię bezpośrednią, medialną, ukierunkowaną oraz negatywną,
 • spójność wizerunkową,
 • pomoc w opanowaniu ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Moje doradztwo obejmuje 14 kluczowych dla kandydata kroków:

Krok 1. Audyt komunikacyjny.

Analiza materiałów medialnych dotyczących kandydata, analiza wyników badań opinii publicznej oraz wyników ostatnich wyborów. Analizę uzupełniam o przeprowadzane wywiady środowiskowe, przede wszystkim z samym kandydatem oraz jego najbliższymi współpracownikami.

Krok 2. Analiza SWOT kandydata.

Na podstawie audytu komunikacyjnego opracowuję analizę SWOT, która wskazuje pozytywne i negatywne cechy wewnętrzne kandydata oraz określa szanse i zagrożenia, płynące z otoczenia politycznego i społecznego. Umożliwia to uporządkowanie informacji oraz wypunktowanie tych, które mają znaczenie dla dalszej działalności.

Krok 3. Przygotowanie strategii kampanii wyborczej do parlamentu.

Strategia obejmuje m.in.:

 • cele kampanii wyborczej do parlamentu,
 • czynniki wpływające na wynik wyborczy,
 • elektorat, czyli grupa docelowa,
 • temat kampanii wyborczej i hasła wyborcze,
 • zasoby organizacyjne niezbędne do realizacji kampanii wyborczej,
 • plan kampanii wyborczej do sejmu bądź senatu,
 • taktyka kampanii wyborczej, czyli metody jej prowadzenia.

Krok 4. Katalog pomysłów.

Do strategii dołączam katalog praktycznych pomysłów, dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej do parlamentu, które bazują na moich doświadczeniach zebranych w czasie kilkunastu kampanii, w których uczestniczyłem zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Krok 5. Opracowanie wytycznych dotyczących organizacji biura i sztabu wyborczego.

Przygotowane przeze mnie wytyczne obejmują takie kwestie jak liczba członków sztabu wyborczego i całego zespołu, sposoby pozyskiwania współpracowników, zasady skutecznej współpracy, struktura organizacyjna, zakresy obowiązków, tryb pracy, rola wolontariuszy.

Krok 6. Opracowanie wytycznych dotyczących sesji fotograficznej kandydata oraz konsultacje w sprawie wyboru zdjęć.

Krok 7. Opracowanie materiałów wyborczych.

Materiały wyborcze obejmują m.in. ulotki, plakat, billboard, list do wyborców oraz gadżety. Przygotowuję także koncepcje oryginalnych materiałów wyborczych.

Krok 8. Opracowanie wytycznych dotyczących kampanii bezpośredniej kandydata oraz konsultacje w czasie jej trwania.

Doradzam i wyjaśniam specyfikę poszczególnych metod prowadzenia kampanii bezpośredniej, wskazuję metody najbardziej odpowiednie z punktu widzenia kandydata oraz udzielam praktycznych wskazówek dotyczących realizacji kampanii.

Krok 9. Opracowanie wytycznych dotyczących kampanii medialnej kandydata oraz konsultacje w czasie jej trwania.

Pomagam w opracowaniu zestawu materiałów dla mediów oraz przygotowuję wytyczne dotyczące kontaktów z mediami.

Krok 10. Opracowanie wytycznych dotyczących kampanii kandydata w Internecie oraz konsultacje w czasie jej trwania.

Przygotowane przeze mnie wytyczne obejmują takie zagadnienia jak strona www, profile na portalach społecznościowych i w systemach mądrego głosowania, korespondencja elektroniczna, technologie mobilne, reklama internetowa.

Krok 11. Opracowanie wytycznych dotyczących kampanii ukierunkowanej kandydata oraz konsultacje w czasie jej trwania.

Doradzam w zakresie wyboru szczególnych grup wyborców, np. młodzieży, do których warto skierować odrębny przekaz, przygotowuję konstrukcję tego przekazu i określam metody komunikacji.

Krok 12. Opracowanie wytycznych dotyczących kampanii negatywnej kandydata oraz konsultacje w czasie jej trwania.

Przygotowuję kandydata zarówno do prowadzenia kampanii negatywnej, jak i odpierania zarzutów ze strony konkurencji.

Krok 13. Doradztwo wizerunkowe.

Jego celem jest zachowanie spójności wizerunkowej kandydata we wszystkich działaniach składających się na kampanię wyborczą.

Krok 14. Doradztwo w sytuacjach kryzysowych.

Nigdy nie można wykluczyć sytuacji kryzysowej, warto więc wiedzieć jak się do niej przygotować i jak na nią reagować, by kryzys nie przekształcił się w poważny problem dla kandydata.

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.