Jak wygrać wybory

Twoje cele – moja pasja

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów w wyborach parlamentarnych lub samorządowych oraz członków ich sztabów wyborczych. Optymalna wielkość grupy szkoleniowej to kilkanaście osób, chociaż możliwa jest realizacja szkolenia dla maksymalnie 30-osobowej grupy.
Przyjęta metodyka zajęć oraz koncepcja strategii kampanii wyborczej są moimi autorskimi, sprawdzonymi pomysłami, które licznym kandydatom pomogły odnieść sukces wyborczy. Opisałem je również w moich książkach, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym dwadzieścia tysięcy egzemplarzy.

Krok 1. Konsultacja wstępna

Przeprowadzana jest na minimum dwa tygodnie przed szkoleniem w formie rozbudowanej ankiety, dzięki niej mogę poznać sytuację uczestników, ich potrzeby i oczekiwania oraz zapoznaję się ze specyfiką okręgu wyborczego, z którego startuje kandydat.

Krok 2. Przygotowanie szkolenia

Na podstawie informacji przekazanych w ankiecie i ich wyników przygotowuję dostosowany program szkolenia do potrzeb uczestników i ich okręgu wyborczego. W przygotowanym programie uwzględniam między innymi takie aspekty jak:

 • Dlaczego warto i w jaki sposób przygotować strategię kampanii wyborczej?
 • Jak zaplanować własną kampanię wyborczą (lista zadań, harmonogram)?
 • Jak efektywnie zorganizować sztab wyborczy i biuro (podział kompetencji, przydzielanie i egzekwowanie zadań, organizacja pracy)?
 • Jak przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze?
 • Jak kształtować swój publiczny wizerunek?
 • Jak dobrze sobie radzić w trakcie wystąpień publicznych (telewizja, radio, spotkania wyborcze)?
 • Jak skutecznie wykorzystywać poznane techniki wywierania wpływu?
 • Jak i kto powinien prowadzić kampanię bezpośrednią (dostarczanie materiałów wyborczych, ankietowanie wyborców, spotkania z wyborcami)?
 • Jak prowadzić kampanię medialną, aby zainteresować sobą dziennikarzy? (organizowanie wydarzeń medialnych, przygotowanie notatek prasowych)
 • Jak w trakcie kampanii wyborczej wykorzystać internet?
 • Jak dotrzeć z przekazem do wybranych grup wyborców, np. przedsiębiorców, kobiet czy górników? (kampania ukierunkowana)
 • Jak i kiedy warto prowadzić kampanię negatywną?
 • Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?
 • Jak się bronić przed czarnym PR?
 • Jak zdobyć poparcie i sympatię wyborców – oryginalne pomysły zaczerpnięte z polskich, brytyjskich i amerykańskich kampanii wyborczych.

Krok 3. Szkolenie

Szkolenie zgodnie z oczekiwaniami uczestników realizowane jest w ciągu jednego lub dwóch dni. Podczas szkolenia wykorzystuję interaktywne metody szkoleniowe, między innymi:

 • Studia przypadku np. analiza materiałów z poprzednich kampanii wyborczych, zarówno uczestników szkolenia, jak i ich konkurentów, analiza przykładów stosowania czarnego PR.
 • Gry symulacyjne np. sytuacja kryzysowa, trudna rozmowa z dziennikarzem, negocjacje polityczne, komunikacja interpersonalna, budowanie strategii kampanii.
 • Trening i coaching medialny np. trenowanie „setek”, symulacja wywiadów w studio.
 • Trening wystąpień publicznych np. ćwiczenie efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Sesje burzy mózgów np. analiza SWOT kandydata lub ugrupowania (analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń).

Korzyści jakie zyskują jego uczestnicy to między innymi:

 • ramowa strategia kampanii wyborczej – określająca cele kampanii i grupy docelowe, do których powinien ze swoim przekazem dotrzeć kandydat,
 • katalog sprawdzonych pomysłów na kampanię wyborczą (bezpośrednią, medialną, ukierunkowaną, negatywną) i materiały wyborcze (ulotki, plakaty, gazetki, listy, gadżety),
 • tematy kampanii wyborczej oraz propozycje haseł wyborczych,
 • poznanie technik kampanii bezpośredniej (symulacja odwiedzin u wyborcy),
 • trening wystąpień publicznych,
 • poznanie technik wywierania wpływu,
 • plan organizacji sztabu wyborczego i biura - z uwzględnieniem potrzeb i możliwości kandydata,
 • plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje bogaty pakiet materiałów obejmujący książkę mojego autorstwa oraz materiały stricte szkoleniowe (prezentacje, szablony ćwiczeń, scenariusze gier symulacyjnych etc.

Krok 4. Konsultacja końcowa

Realizowana jest w postaci rozmowy telefonicznej lub wymiany e-maili z organizatorem szkolenia, dzięki temu Klient ma możliwość podsumowanie szkolenia w kilka dni po jego zakończeniu oraz uzyskania odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które pojawiły się w tym czasie.

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.