Kształtowanie wizerunku miasta/gminy w internecie

Twoje cele – moja pasja

Oferta stałego doradztwa dla prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz osób odpowiedzialnych w urzędach za promocję i kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego.

Celem stałego doradztwa jest długofalowe wsparcie w zakresie kształtowania wizerunku JST w Internecie. Oferuję zarówno wsparcie kompleksowe charakter kompleksowy obejmujące wszystkie wymienione elementy, jak również pomoc w realizacji wybranego przedsięwzięcia na przykład przygotowania strony www czy blog.

Współpracując z Klientami bazuję na mojej wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie kilkunastu lat współpracy z partiami politycznymi, indywidualnymi politykami i urzędami administracji publicznej w zakresie kształtowania wizerunku publicznego, kampanii wyborczej oraz skutecznej komunikacji z wyborcami i mediami.

Krok 1. Koncepcja wizerunku publicznego miasta/gminy

Przygotowanie koncepcji poprzedzone jest dokładnym researchem i wywiadami z władzami samorządowymi. Na bieżąco wspieram we wdrażaniu koncepcji i kształtowaniu wizerunku samorządu.

Krok 2. Identyfikacja odbiorców komunikacji i dostosowanie narzędzi do ich potrzeb

Identyfikuję wszystkich potencjalnych odbiorców przekazu oraz ich potrzeby i oczekiwań, również na podstawie badań opinii, a następnie przygotowuję:

  1. Koncepcję nowej strony www miasta/gminy lub pomysł na udoskonalenie dotychczasowej witryny,
  • w przypadku nowej strony www opracowany zostaje projekt graficzny strony, pomagam w wyborze i edycji treści, które znajdą się na stronie i na początku wspieram w aktualizacji strony, przygotowując jednocześnie wytyczne dla pracowników dotyczące aktualizacji strony www – opracowanie projektu graficznego strony www,
  • w przypadku doskonalenia istniejącej witryny ściśle współpracuję z osobami odpowiedzialnymi za jej prowadzenie i aktualizację.
  1. Koncepcję profili miasta/gminy na portalach społecznościowych oraz na bieżąco konsultuję sposób ich prowadzenia.
  2. Koncepcję bloga promującego miasto/gminę i/lub bloga prezydenta/burmistrza/wójta oraz na bieżąco konsultuję sposób ich prowadzenia.
  3. Założenia i wsparcie w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych w komunikacji.

Zainteresowanych prezydentów, burmistrzów, wójtów lub osoby odpowiedzialne za komunikację w samorządzie  zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.