Kształtowanie wizerunku miasta/gminy w Internecie

Twoje cele – moja pasja

Jednodniowe szkolenie przeznaczone jest dla prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz dla pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za promocję i kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego.

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego kreowania atrakcyjnego wizerunku JST w Internecie.

Korzyści wynikające ze szkolenia, to między innymi:

 • koncepcja wizerunku publicznego miasta/gminy,
 • identyfikacja wszystkich potencjalnych odbiorców przekazu oraz ich potrzeb i oczekiwań,
 • koncepcja nowej strony www miasta/gminy lub pomysł na udoskonalenie dotychczasowej witryny,
 • koncepcja profili miasta/gminy na portalach społecznościowych,
 • koncepcja bloga promującego miasto/gminę i/lub bloga prezydenta/burmistrza/wójta.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • jak chcemy być postrzegani jako miasto/gmina, jaki wizerunek miasta/gminy chcemy ukształtować,
 • jak zidentyfikować odbiorców naszego przekazu,
 • jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dziennikarzy, inwestorów i turystów względem naszego przekazu w Internecie,
 • jakie warunki powinna spełniać dobra strona www (układ strony, nawigacja, metody porządkowania i grupowania treści, struktura przekazu, kolorystyka),
 • jakie zależności występują między stroną www a portalami społecznościowymi,
 • jak wybrać portale społecznościowe, na których potrzebny jest profil naszego miasta/gminy,
 • jak wykorzystać Facebook, nk.pl, Twitter, YouTube i Flickr do kształtowania wizerunku miasta/gminy,
 • czy, kiedy i dlaczego warto prowadzić bloga,
 • jakie są zasady pracy nad blogiem,
 • najlepsze przykłady kształtowania wizerunku miasta/gminy w Internecie, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Szczegółowy program warsztatu każdorazowo jest dopasowywany do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Nie stosuję gotowych formatów „dla każdego”. Zawsze przed realizacją szkolenia ustalam najważniejsze cele i korzyści, istotne dla Klienta.


W trakcie warsztatu stosuję interaktywne metody, między innymi:

 • Studia przypadku np. analiza dotychczasowej strony www, określenie pożądanego wizerunku publicznego.
 • Analiza SWOT miasta/gminy (analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń).
 • Analiza SMART (metoda wyznaczania celów).

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.