Marka osobista menedżera

Twoje cele – moja pasja

Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat budowania marki osobistej, poprzez określenie celów, grup docelowych, przekazu i narzędzi oraz  doskonalenie umiejętności występowania publicznego i w mediach.

Całościowy program zbudowany jest na bazie wieloletniego doświadczenia trenera, który samodzielnie stworzył własną metodologię i na jej podstawie wspiera w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz zapewnia właściwe narzędzia, które wpływają na sukces realizowanych projektów.

Program trwa około 2-3 miesięcy, w zależności od możliwości czasowych Klienta i trenerów.

Korzyści, jakie uzyskuje Klient, to między innymi:

 • Znajomość zasad budowania marki osobistej.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie budowania marki osobistej.
 • Umiejętność definiowania celów i odbiorców poszczególnych wystąpień.
 • Umiejętność budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do pożądanych odbiorców.
 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej.
 • Nauka opanowania tremy i zachowywania się przed kamerą.
 • Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zapewnienie indywidualnie dopasowanych narzędzi rozwoju kompetencji.

Realizacja programu składa się z następujących elementów:

Krok 1. Audyt komunikacyjny

Zrealizowany przed warsztatem strategicznym audyt komunikacyjny pozwoli poznać sytuację, w jakiej znajduje się Klient oraz przygotować rozwiązania dopasowane do potrzeb i oczekiwań.

Audyt komunikacyjny uwzględnia analizę: profili w mediach społecznościowych i prowadzonej w niej komunikacji, strony www Klienta i jej zawartości, filmów i wystąpień dostępnych w Internecie, z uwzględnieniem sposobu prezentacji Klienta, dostarczonych materiałów składających się na pakiet identyfikacji wizualnej.

Krok 2. Warsztat strategiczny

 • Samopoznanie
 • Wyznawane wartości
 • Wizja, misja, cele
 • Grupy docelowe
 • Przekaz
 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia budowania marki  osobistej – tradycyjne i nowoczesne
 • Zasady kontaktu z mediami

Pełnię rolę opiekuna strategicznego, zajmując się wszystkimi kwestami strategicznymi oraz doborem właściwych narzędzi, służących osiągnięciu założonych celów. Po warsztacie Klient
otrzymuje zestaw materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, które pomogą właściwie przygotować się do treningu medialnego.

Krok 3. Trening medialny

Trening medialny obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania mediów tradycyjnych
  i elektronicznych tzw. nowych mediów
 • Przygotowanie do wystąpień medialnych i publicznych
 • Wystąpienia medialne w praktyce
 • Zachowanie w studiu telewizyjnym
 • Sztuka prowadzenia dyskusji
 • Jak odpowiadać na trudne pytania
 • Analiza wystąpień i treningi

Krok 4. Raport

Po treningu Klient otrzymuje kilkudziesięciostronicowy raport, w którym
w szczegółowy sposób przenalizowane jest nagranie. Raport zawiera także komentarze trenera, jakie obszary wymagają dalszej pracy Klienta.

W raporcie uwzględnione są m. in. następujące obszary:

 • Analiza wystąpienia publicznego (publiczność i jej oczekiwania, wpływ sali,  kontekst sytuacyjny, strategia autoprezentacji i relacje z publicznością).
 • Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych (wygląd, zachowanie, umiejętności komunikacyjne).
 • Cechy dobrego wystąpienia (postawa,  gestykulacja, mimika, oczy i wyraz twarzy, oddech).
 • Analiza zachowania medialnego (konferencja prasowa, wywiad z dziennikarzem, odpowiadanie na trudne pytania)

Krok 5. Warsztat głosu z logopedą

Szczegółowy plan warsztatów dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb Klienta.  Warsztaty z głosem przeprowadzi doświadczona dr logopedii, autorka książek i specjalistka pracy z głosem. Trenerka jest wieloletnim pracownikiem naukowym, prowadzącą zajęcia m.in. dla studentów PWST.
Pracowała także z wieloma osobami publicznymi.

Zakres warsztatów z głos z logopedą określany jest po zrealizowanym warsztacie strategicznym oraz treningu medialnym, które wskażą obszary wymagające wsparcia specjalisty logopedy.

Wcześniejsza ocena kompetencji komunikacyjnych pozwala przygotować plan warsztatów zgodny z potrzebami Klienta. Mogą to być treningi logopedii medialnej, dykcji, artykulacji i emisji głosu, ćwiczenia głośności i tempa głosu a także inne obszary związane z poprawną komunikacją werbalną.

Krok 6. Warsztat podsumowujący

Warsztat podsumowujący w formie sesji coachingowej, na którym oceniany jest zrealizowany przez Klienta program. W trakcie warsztatu oprócz podsumowania i dyskusji na temat przeprowadzonych działań omawiane są kolejne kroki służące rozwojowi marki osobistej Klienta oraz określone są obszary, które wymagają systematycznej pracy i zaangażowania Klienta wraz z założeniami czasowymi ich realizacji.

Po realizacji programu możliwa jest dalsza współpraca doradcza w zakresie budowania marki osobistej i wykorzystywanych w tym celu narzędzi.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.