Marka osobista polityka

Twoje cele – moja pasja

Budowanie marki osobistej jest wyrazem dojrzałego podejścia do rozwoju osobistego i kształtowania własnej pozycji zawodowej i politycznej. Marka osobista polityka ma wpływ na sposób, w jaki jest on oceniany przez innych polityków, media oraz wyborców.

Uczestnik szkolenia zyskuje między innymi:

 • znajomość zasad budowania marki osobistej,
 • znajomość narzędzi służących samopoznaniu, które pomagają wskazać m.in. mocne i słabe strony, style działania oraz optymalne kierunki rozwoju każdej osoby,
 • umiejętność określania swojej wizji, misji i wartości,
 • umiejętność definiowania celów i odbiorców,
 • znajomość zasad budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do odbiorców,
 • poznanie zasad tzw. marketingu narracyjnego i sposobów opowiadania historii związanych z własną osobą,
 • trening wystąpień publicznych,
 • trening zachowania w sytuacji kryzysowej podczas wystąpienia publicznego,
 • znajomość zasad współpracy z mediami,
 • znajomość zasad kształtowania wizerunku w internecie.

Program szkolenia obejmuje:

 • Marka osobista – wprowadzenie.
 • Samopoznanie:

– typy inteligencji,

– SWOT,

– systemy badania osobowości zawodowej i marki osobistej na przykładzie StrenghtsFinder 2.0, Facet5, Reach360, Insights).

 • Wizja, misja, wartości.
 • Planowanie i realizacja celów.
 • Odbiorcy oraz ich potrzeby i oczekiwania.
 • Przekaz.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych:

– budowanie pierwszego wrażenia,

– praca nad głosem, mową ciała, postawą, gestykulacją, mimiką twarzy i kontaktem wzrokowym,

– o czym warto pamiętać przygotowując prezentację/wystąpienie,

– jak przygotować wystąpienie w 5 minut,

– jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z mediami tradycyjnymi i nowymi mediami
 • Budowanie marki osobistej za pośrednictwem portali społecznościowych.

Szkolenie ma w pełni charakter praktyczny, wśród stosowanych w trakcie szkolenia metod można wskazać m.in.:

 • studia przypadku,
 • symulacje:
  • przedstawianie siebie i własnej firmy/organizacji w różnych okolicznościach,
  • rozmowa z dziennikarzem,
  • sytuacja kryzysowa podczas wystąpienia publicznego.

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.