Marka osobista pracownika JST

Twoje cele – moja pasja

Głównym celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy na temat budowania marki osobistej oraz kreowania spójnego własnego wizerunku oraz wizerunku samorządu wśród pożądanych grup docelowych, a także rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz poznanie zasad nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb odbiorców komunikacji. Marka osobista pracowników urzędu ma istotne znaczenie w  jego funkcjonowaniu wpływa na wizerunek urzędu na zewnątrz.

Program szkolenia zbudowany jest na bazie mojego wieloletniego doświadczenia oraz autorskiej metodologię, na podstawie której wspieram w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz z sukcesem buduję własną markę jako ekspert w zakresie personal branding oraz jako autor książek.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Określenie koncepcji budowania własnej marki i wizerunku JST wśród grup docelowych.
 • Identyfikacja wszystkich odbiorców przekazu oraz ich potrzeb i oczekiwań.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji do poszczególnych grup odbiorców (mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów).
 • Zbudowanie przekazu, który będzie kierowany do poszczególnych grup interesariuszy.
 • Określenie narzędzi i kanałów komunikacji wykorzystywanych przez pracowników JST.
 • Poznanie zasad współpracy z mediami i wykorzystywania mediów do komunikacji ze swoimi odbiorcami.
 • Książki w formie materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

 • Samopoznanie
 • Wyznawane wartości
 • Wizja, misja, cele
 • Grupy docelowe
 • Przekaz – jak budować skuteczny przekaz dostosowany do potrzeb odbiorców
 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia budowania marki  osobistej – media tradycyjne i Internet (w tym portale społecznościowe)
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku i savoir vivre.
 • Zasady budowania sieci networkingowych

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają arkusze budowania strategii marki osobistej. Omawiając każdy z punktów programu uczestnicy mogą na bieżąco przygotowywać ramy własnej strategii marki osobistej.

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik szkolenia pracuje na indywidualnym formularzu strategii, który sukcesywnie jest uzupełniany zgodnie z programem zajęć.  Ponadto każdy uczestnik otrzymuje 2 książki autorstwa trenera:  Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera” Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”.

Obie książki stanowią kompendium wiedzy na temat tego, jak skutecznie budować markę osobistą oraz wykorzystywać w tym procesie dostępne narzędzia a także jak na skutecznie przygotować się do wyborów. Ponadto książki stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Szkolenie trwa ok. 6-8 godzin.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.