Marka osobista pracownika

Twoje cele – moja pasja

Celem szkolenia jest wsparcie pracowników firmy w kształtowaniu marki osobistej, w promocji ich samych oraz organizacji, a tym samym w dotarciu do nowych klientów i budowaniu relacji z dotychczasowymi.

Program szkolenia zbudowany jest na bazie wieloletniego doświadczenia trenera, który samodzielnie stworzył własną metodologię i na jej podstawie wspiera w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz z sukcesem buduje własną markę jako ekspert w zakresie personal branding oraz autor książek.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Znajomość zasad budowania marki osobistej.
 • Umiejętność definiowania swojej wizji rozwoju, misji , wartości i celów.
 • Znajomość zasad budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do odbiorców.
 • Znajomość zasad budowania i utrzymywania relacji,
  w tym zasad wywierania wpływu.
 • Znajomość zasad skutecznej współpracy z mediami.
 • Znajomość zasad kształtowania wizerunku w Internecie

Program szkolenia

 • Czym jest marka osobista.
 • Dlaczego potrzebujemy marki osobistej.
 • Jak wykorzystać efekt synergii pomiędzy marką osobistą pracownika a marką firmy.
 • Jak przygotować wizję rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Jak ustalać własne cele.
 • Jak budować przekaz na temat swojej osoby.
 • Jak prowadzić prezentację dla klientów (m.in. przedstawianie siebie i firmy).
 • Jak umiejętnie wywierać wpływ w czasie komunikacji z klientami.
 • Jak zarządzać relacjami z klientami.
 • Jak współpracować z mediami w roli eksperta: zasady obowiązujące w kontaktach z prasą, pozycjonowanie artykułów i wypowiedzi dla prasy, wystąpienia telewizyjne.
 • Jak kształtować markę osobistą w Internecie (profile na portalach
  społecznościowych, m.in. LinkedIn).

Program szkolenia każdorazowo może zostać odpowiednio zmodyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

Szkolenie może zostać przeprowadzony w  formie wybranej przez Klienta

 • Szkolenie 3-godzinne w formule 1,5-godzinnej prezentacji trenera oraz 1,5-godzinnej dyskusji i sesji Q&A.
 • Szkolenie 5-godzinne w formule 3-godzinnego wykładu oraz rozszerzonej sesji Q&A i dyskusji omawianego materiału.

Tryb 5-godzinny pozwala na:

 • bardziej szczegółowe przedstawienie wymienionych zagadnień,
 • realizację wybranych praktycznych ćwiczeń,
 • zwiększenie elementów interaktywnych podczas szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, w tym książki autorstwa trenera.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.