Marka osobista w biznesie

Twoje cele – moja pasja

Budowanie marki osobistej jest wyrazem dojrzałego podejścia do rozwoju osobistego i kształtowania własnej pozycji zawodowej. Marka osobista prezesa przedsiębiorstwa, jak i jego menedżerów, ma wpływ na sposób, w jaki jest oceniany przez klientów, kontrahentów czy interesariuszy.

Uczestnik szkolenia zyskuje między innymi:

 • znajomość zasad budowania marki osobistej,
 • znajomość narzędzi służących samopoznaniu, które pomagają wskazać m.in. mocne i słabe strony, style działania oraz optymalne kierunki rozwoju każdej osoby,
 • umiejętność określania swojej wizji, misji i wartości,
 • umiejętność definiowania celów i odbiorców,
 • znajomość zasad budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do odbiorców,
 • poznanie zasad tzw. marketingu narracyjnego i sposobów opowiadania historii związanych z własną osobą i firmą,
 • trening wystąpień publicznych,
 • trening zachowania w sytuacji kryzysowej podczas wystąpienia publicznego,
 • znajomość zasad współpracy z mediami,
 • znajomość zasad kształtowania wizerunku w internecie.

Program szkolenia obejmuje:

 • Marka osobista – wprowadzenie.
 • Samopoznanie:

– typy inteligencji,
– SWOT,
– systemy badania osobowości zawodowej i marki osobistej na przykładzie StrenghtsFinder 2.0, Facet5, Reach360, Insights).

 • Wizja, misja, wartości.
 • Planowanie i realizacja celów.
 • Odbiorcy oraz ich potrzeby i oczekiwania.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych:

– budowanie pierwszego wrażenia,
– praca nad głosem, mową ciała, postawą, gestykulacją, mimiką twarzy i kontaktem wzrokowym,
– o czym warto pamiętać przygotowując prezentację/wystąpienie,
– jak przygotować wystąpienie w 5 minut,
– jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z mediami.
 • Budowanie marki osobistej za pośrednictwem portali społecznościowych i strony korporacyjnej.

Szkolenie ma w pełni charakter praktyczny, wśród stosowanych w trakcie szkolenia metod można wskazać m.in.:

 • studia przypadku,
 • symulacje:
  • przedstawianie siebie i własnej firmy/organizacji w różnych okolicznościach,
  • rozmowa z dziennikarzem,
  • sytuacja kryzysowa podczas wystąpienia publicznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.