Marka osobista w biznesie

Twoje cele – moja pasja

Marka osobista to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez otoczenie oraz w jaki odróżniamy się od pozostałych osób. Jej budowanie jest procesem świadomym, konsekwentnym i wewnętrznie spójnym.

Marka osobista opiera się na solidnym fundamencie, jakim są m.in. nasze wartości, wiedza, umiejętności, dlatego jest ona trwalsza i bardziej autentyczna niż wizerunek publiczny.

Budowanie marki osobistej jest wyrazem dojrzałego podejścia do rozwoju osobistego i kształtowania własnej pozycji zawodowej. Marka osobista prezesa firmy bądź menedżera ma wpływ na sposób, w jaki firma jest odbierana i oceniana przez klientów, kontrahentów, pracowników i pozostałych interesariuszy.

Celem realizacji indywidualnego programu budowania kompetencji jest:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej budowania marki,
 • wykształcenie umiejętności pozwalających na samodzielne budowanie marki osobistej,
 • inspiracja do podjęcia pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym,
 • bieżące wsparcie w procesie rozwoju osobistego i zawodowego,
 • uzyskanie efektu synergii pomiędzy rozwojem osobistym i zawodowym a rozwojem przedsiębiorstwa.

Korzyści jakie uzyskuje Klient to między innymi:

 • znajomość zasad budowania marki osobistej,
 • znajomość narzędzi służących samopoznaniu, które pomagają wskazać m.in. mocne i słabe strony, style działania oraz optymalne kierunki rozwoju każdej osoby,
 • umiejętność określania swojej wizji, misji i wartości,
 • umiejętność definiowania celów i odbiorców,
 • znajomość zasad budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do odbiorców – m.in. wyborców i dziennikarzy,
 • poznanie zasad tzw. marketingu narracyjnego i sposobów opowiadania historii związanych  z własną osobą i ugrupowaniem,
 • trening wystąpień publicznych,
 • trening zachowania się w czasie prezentacji,
 • trening zachowania w sytuacji kryzysowej podczas wystąpienia publicznego,
 • umiejętność współpracy z mediami – znajomość cech, które cenią dziennikarze, wiedza na temat tego, czym kierują się media, umiejętność przenoszenia dyskusji na własne pole,
 • umiejętność kształtowania wizerunku w internecie.

Realizacja programu składa się z następujących elementów:

Krok 1. Konsultacja wstępna

Spotykam się z Klientem i ewentualnie jego współpracownikami, a następnie diagnozuję potrzeby i oczekiwania względem naszej współpracy.

Krok 2. I Warsztat strategiczny

Wprowadzam Klienta do tematu marki osobistej a następnie zgodnie z opracowaną, autorską metodologią przeprowadzamy warsztat, na podstawie  którego Klient przygotowuje własną strategię i plan budowania marki osobistej. Przeprowadzam także z Klientem trening umiejętności.

 • Samopoznanie – określenie typów inteligencji wg metody Gardnera, SWOT, systemy badania osobowości zawodowej i marki osobistej na przykładzie StrenghtsFinder 2.0, Facet5, Reach360, Insights.
 • Wizja, misja, wartości.
 • Planowanie i realizacja celów.
 • Odbiorcy oraz ich potrzeby i oczekiwania.
 • Przekaz.
 • Budowanie relacji z klientami.
 • Zasady skutecznego networkingu.
 • Współpraca z mediami (telewizje biznesowe, prasa branżowa).
 • Budowanie marki osobistej za pośrednictwem portali społecznościowych i strony korporacyjnej.
 • Synergia pomiędzy marką osobistą a marką firmy.

Krok 3. Praca samodzielna Klienta

W tym etapie Klient samodzielnie pracuje nad materiałem omówionym podczas warsztatu I. W razie potrzeby przeprowadzam dodatkowe konsultacje telefoniczne bądź emailowe.

Krok 4. II Warsztat strategiczny

Wspólnie z Klientem omawiam i dyskutuję przygotowany dokument strategiczny. Na jego podstawie przygotowujemy także plan taktyczny. Przeprowadzam trening umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych:

 • budowanie pierwszego wrażenia,
 • praca nad głosem, mową ciała, postawą, gestykulacją, mimiką twarzy i kontaktem wzrokowym,
 • o czym warto pamiętać przygotowując prezentację/wystąpienie,
 • jak prowadzić spotkania ze współpracownikami,
 • jak prowadzić prezentację dla klientów,
 • jak przygotować wystąpienie w 5 minut,
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Krok 5. Stała i bieżąca współpraca

Do najważniejszych metod pracy, jakie stosuję w ramach indywidualnego programu budowania kompetencji należą:

 • indywidualny warsztat,
 • coaching,
 • mentoring,
 • doradztwo,
 • badanie osobowości zawodowej,
 • wsparcie w zakresie przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych,
 • przygotowanie do wystąpień medialnych,
 • autoryzacja wywiadów,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.