O mnie

Twoje cele – moja pasja

Wykształcenie

2002-2006 Doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, London School of Economics and Political Science. Temat rozprawy doktorskiej: The Influence of Domestic Pressure on Poland’s Negotiation Positions Towards EU Accession (1998-2003) [Wpływ polityki wewnętrznej na kształtowanie się stanowisk negocjacyjnych Polski w negocjacjach z Unią Europejską (1998-2003)].

2000-2001 Program Chevening, Oxford University, St Antony’s College, Wydział Polityki i Stosunków Międzynarodowych. Dwunastomiesięczne stypendium im. J. Conrada (British Council).

Staż naukowy w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

1999-2000 Magister prawa konstytucyjnego porównawczego, Central European University, Wydział Prawa, Budapeszt.

Jedenastomiesięczne studia magisterskie prowadzone w języku angielskim według programu amerykańskiego. Program akredytowany w USA.

1994-1999 Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Indywidualny tok studiów. Temat pracy magisterskiej: Działalność Misji OBWE w Bośni i Hercegowinie w latach 1995-1998.

Doświadczenie

od 2015 – Trzeciak Consulting

od 2012 – wykładowca personal branding w ramach programów MBA i DBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

od 2008 – wykładowca marketingu politycznego w Collegium Civitas.

od 1998 – niezależny konsultant i trener. Pomoc w przygotowywaniu strategii wyborczych dla kandydatów na posłów, senatorów, europosłów, prezydentów i burmistrzów miast. Prowadzenie szkoleń z zakresu przygotowania i realizacji kampanii wyborczych oraz public relations w samorządzie terytorialnym. W szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy osób.

2008 – 2009 – Prezes Zarządu Fundacji Politikos. Fundacja Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos zajmowała się edukacją obywatelską i kształceniem elit publicznych (samorządowych, politycznych, działających w organizacjach pozarządowych).

2006-2008 – Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego. Instytut Sobieskiego jest jednym z czołowych polskich wolnorynkowych ośrodków analityczno-eksperckich (think-tanków), który współtworzył ważne projekty dla administracji rządowej, agencji rządowych, samorządów, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

2004-2005 – Graduate Teaching Assistant, London School of Economics. Prowadzenie seminarium dla studentów z przedmiotu analiza polityki zagranicznej i praktyka polityki zagranicznej.

Stypendia i granty naukowe

  • LSE Research Studentship
  • NATO Fellowship
  • Joseph Conrad Scholarship (stypendium British Council – Chevening)
  • Central European University Fellowship
  • Boeing Scholarship
  • UAM w Poznaniu – stypendium naukowe

Staże międzynarodowe

1997 National Democratic Institute for International Affairs/Partia Konserwatywna, miesięczny staż szkoleniowy z zakresu technik prowadzenia kampanii wyborczej, wybory parlamentarne, Londyn.

1995 Szkoła Liderów Społecznych i Politycznych – 3-tygodniowy staż z zakresu technik prowadzenia kampanii wyborczej, Partia Konserwatywna – wybory samorządowe, Birmingham.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.