Międzynarodowe doświadczenie akademickie

Twoje cele – moja pasja

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (LL.M. z prawa konstytucyjnego porównawczego).

Dzięki studiom prawniczym rozumiem mechanizmy funkcjonowania ustrojów polityczno-prawnych oraz organizacji międzynarodowych.

W roku akademickim 2000-2001 przebywałem na stypendium w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oksfordzie.

Pozwoliło mi to na poznanie dyscypliny, jaką są nauki polityczne, zaowocowało również nawiązaniem ciekawych kontaktów naukowych i osobistych.

W 2006 roku obroniłem doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics and Political Science. Temat mojej pracy dotyczył wpływu polityki wewnętrznej na kształtowanie się polskich stanowisk negocjacyjnych w negocjacjach z UE. Praca ta ukazała się w wydaniu książkowym jako "Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską". Na LSE prowadziłem również zajęcia z przedmiotu analiza polityki zagranicznej i współczesna polityka zagraniczna.

Doświadczenie studiów doktoranckich i prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą dało mi nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim warsztat metodologiczny, który bardzo mi się przydaje przy sporządzaniu analiz politycznych. W czasie studiów miałem okazję poznać i współpracować z kilkoma wybitnymi akademikami. Prowadzenie zajęć akademickich w Wielkiej Brytanii pozwoliło mi stworzyć dobre podstawy metodologiczne do prowadzenia zajęć ze studentami w Polsce. Obecnie jestem wykładowcą marketingu politycznego w Collegium Civitas w Warszawie.

Dzięki prowadzonym zajęciom i współpracy z magistrantami mam stały kontakt ze studentami politologii oraz środowiskiem naukowym.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.