Szkolenia i konsulting

Twoje cele – moja pasja

Jestem ekspertem, konsultantem i trenerem z następujących dziedzin: marketing polityczny, personal branding, kształtowanie wizerunku publicznego, przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczych, public relations w samorządzie terytorialnym. Od 1998 roku prowadzę szkolenia dla radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz dla posłów, senatorów i eurodeputowanych. Przeszkoliłem kilka tysięcy kandydatów i członków sztabów wyborczych oraz urzędników publicznych.

Aktywnie uczestniczyłem w kilkunastu kampaniach wyborczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przeszedłem przez różne szczeble zaangażowania - od wolontariusza, poprzez członka sztabu aż po niezależnego konsultanta i trenera.

Jestem absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Od 1994 roku wziąłem udział w szeregu specjalistycznych kursów i staży związanych z komunikacją i marketingiem politycznym w kraju i zagranicą. Dalsza współpraca ze Szkołą i jej założycielem Profesorem Pełczyńskim zaowocowała moim zaangażowaniem w wiele projektów Szkoły, najpierw w charakterze asystenta, a później wykładowcy.

Szkoła dała mi nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności i cenne wartości, które wykorzystuję w swojej pracy.

Dzięki działalności konsultingowej i szkoleniom bardzo dobrze poznałem środowiska samorządowe i polityczne. Obok wiedzy teoretycznej (prowadzę zajęcia z marketingu politycznego w Collegium Civitas) posiadam również rozległą wiedzę dotyczącą „kuchni” prowadzenia kampanii wyborczej.

Jestem autorem analiz przygotowywanych na zlecenie organizacji międzynarodowych m.in. NATO i OBWE. Z tą ostatnią współpracuję jako ekspert w zakresie budowy systemu demokratycznego i rozwoju partii politycznych, co pozwala spojrzeć mi na polskie problemy z szerszej międzynarodowej perspektywy.

Opublikowałem do tej pory dziewięć książek: „Strategie kampanii wyborczej”, która ukazała się w trzech edycjach (1998, 2001, 2005), „Jak wygrać wybory samorządowe?” (2002), „Kampania wyborcza - strategia sukcesu” (2005), "Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską" (2010), "Marketing polityczny w Internecie" (2010), "Poland's EU Accession" (2011), "Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory" (2014), "Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera" (2015) i "Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?" (2015). Publikacje książkowe pozwalają mi realizować zawodową misję na szerszą skalę.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.