Doradztwo strategiczne

Twoje cele – moja pasja

Działalność polityczna wymaga od polityków aktywności w wielu obszarach. Ważne jest, by wszystkie prowadzone były w sposób przemyślany i spójny, tak by budowały profesjonalny wizerunek polityka i jego postrzeganie przez wyborców.

Wizerunek polityczny to dziś kwestia kluczowa. Działania polityków, menadżerów i decydentów samorządowych nie ograniczają się wyłącznie do inicjatyw lokalnych, ale obejmują znacznie większe obszary. Liczą się rozpoznawalność i pozytywne skojarzenia związane z kandydatem. Politycy muszą budować swoją wiarygodność i właściwie komunikować się z wieloma podmiotami po to, aby zyskać przychylność potencjalnych wyborców. Warto opracować ‒ przy wsparciu specjalisty ‒ spójną i przemyślaną strategię wizerunkową.

Współcześnie wizerunek polityka tworzy się głównie za pośrednictwem nowych mediów i Internetu. Proces ten wspierają działania, takie jak:

- przygotowanie profesjonalnej strony internetowej,

- prowadzenie oficjalnych profili w mediach społecznościowych,

- kreowanie treści na potrzeby mailingu i komunikatorów elektronicznych.

Ponadto równie istotną rolę odgrywa kwestia właściwej komunikacja z mediami, na którą składają się dobrze przygotowane wystąpienia publiczne oraz merytoryczne treści w wywiadach i komentarzach (uwzględniając możliwość wprowadzenia poprawek redakcyjnych i autoryzacji).

Pełen zakres doradztwa obejmuje m.in. następujące obszary aktywności polityka:

Kampania wyborcza - przygotowanie strategii kampanii wyborczej i jej realizacja.

Na potrzeby posłów, prezydentów miast, radnych i komitetów wyborczych planowałem przebieg kampanii wyborczej,przygotowywałem programy polityczne, redagowałem materiały wyborcze, opracowywałem wytyczne dot. projektów graficznychtych materiałów, pisałem założenia scenariuszy spotów reklamowych, przygotowywałem strony www polityków oraz profile wserwisach społecznościowych, czy też doradzałem, jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Kształtowanie wizerunku publicznego - władz samorządowych i menadżerów

Współpraca obejmuje m.in. przygotowanie strony internetowej, tworzenie profili na portalach społecznościowych,wykorzystanie newslettera, korespondencji elektronicznej, komunikatorów oraz niekonwencjonalnych narzędzi budowaniawizerunku.

Komunikacja – jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych

Koordynowałem realizację projektów wymagających efektywnej współpracy m.in.

  • z ministerstwami (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Budownictwa),
  • z urzędami (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Regulacji Energetyki),
  • z biznesem m.in. IBM Polska.

Oprócz tego oferuje pomoc we współpracy z mediami. Współpraca obejmuje m.in. redakcję materiałów dla mediów orazprzygotowanie do wystąpień publicznych.Przygotowywałem znanych polskich polityków do debat telewizyjnych oraz redagowałem i autoryzowałem ich wywiady prasowe.Jestem aktywnym komentatorem politycznym w mediach, występowałem w kilkudziesięciu stacjach telewizyjnych i radiowych,piszę artykuły i komentarze dla prasy polskiej i zagranicznej.

Realizacja projektów - przygotowanie i wdrażanie projektów we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją publiczną, biznesem i organizacjami pozarządowymi

Zbudowałem od podstaw jeden z najważniejszych polskich think-tanków – Instytut Sobieskiego. Dodatkowo oferuję takżewsparcie w nawiązywania współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Współpracowałem znaukowcami London School of Economics jako research assistant. Współpracowałem z dziennikarzami prasy zagranicznej m.in.przy raporcie the Economist na temat Polski.

Wszystkich zainteresowanych kompleksowym doradztwem zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.