PR w samorządzie terytorialnym

Twoje cele – moja pasja

Szkolenie skierowane jest do pracowników JST, a jego głównym celem jest rozwój kompetencji komunikacyjnych pracowników oraz poznanie zasad nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb odbiorcy komunikacji, możliwości kreowania wizerunku samorządu wśród pożądanych grup docelowych oraz doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji z mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Określenie koncepcji budowania wizerunku samorządu wśród grup docelowych.
 • Identyfikacja wszystkich odbiorców przekazu samorządu oraz ich potrzeb i oczekiwań.
 • Zbudowanie przekazu, który będzie kierowany do poszczególnych grup interesariuszy.
 • Wybór narzędzi i kanałów komunikacji, przy użyciu których samorząd będzie budował swój wizerunek.
 • Analiza i ocena dotychczasowych kanałów komunikacji samorządu.

Szkolenie może zostać zrealizowane w wariancie jednodniowym lub dwudniowym. W przypadku szkolenia jednodniowego, z racji ograniczonej ilości czasu prowadzący skupi się na przekazaniu wiedzy teoretycznej i w przypadku nadwyżki czasu zrealizowane zostaną ćwiczenia warsztatowe.

W szkoleniu dwudniowym, ilość czasu jest wystarczająca na realizację zadań warsztatowych, które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę oraz wskazują, jak wykorzystywać ją w praktyce.

Wariant 1.

Szkolenie jednodniowe – część strategiczna

 • Analiza SWOT w zakresie komunikacji i promocji samorządu.
 • Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji – strona www, profile w mediach społecznościowych, wydawnictwa, etc.
 • Analiza grup docelowych (mieszkańcy, inne samorządy, media).
 • Kształtowanie wizerunku samorządu (wizja, strategia, plan operacyjny).
 • Narzędzia – media: prasa, radio, telewizja, Internet, organizowane wydarzenia.
 • Komunikacja z mediami
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Sytuacje kryzysowe – zarządzanie kryzysem i neutralizowanie jego skutków.
 • Narzędzia ewaluacji.

Wariant 2.

Dzień 1. – część strategiczna (program taki sam jak w przypadku szkolenia jednodniowego).

Dzień 2. – część warsztatowa o charakterze interaktywnym

 • Sesja burzy mózgów – analiza SWOT i analiza SMART (wyznaczanie celów).
 • Trening medialny – zasady współpracy z mediami i dziennikarzami, praca z kamerą i mikrofonem, symulacja wywiadu.
 • Gry symulacyjne – sytuacja kryzysowa, komunikacja interpersonalna, obsługa klientów urzędu, etc.
 • Trening wystąpień publicznych – ćwiczenie efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z uwzględnieniem mowy ciała, tonu i barwy głosu.
 • Prowadzenie spotkania – kształtowanie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zgodnie z ich planem i tempem oraz koncentracją na celach i temacie spotkania.

Moduły części strategicznej i warsztatowej uzupełniają się, na zasadzie utrwalania elementów teoretycznych praktycznymi ćwiczeniami.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, w tym książki autorstwa trenera.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.