Program rozwoju kompetencji komunikacyjnych

Twoje cele – moja pasja

Celem programu jest przygotowanie uczestnika do spójnej i efektywnej komunikacji firmy lub organizacji, także w sytuacjach kryzysowych, dostarczenie wiedzy na temat umiejętnego przekazywania informacji mediom oraz nauka radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniami medialnymi.

Wszystkie te obszary mają wpływ na kształtowanie wizerunku firmy lub organizacji jej postrzeganie na zewnątrz.

Całościowy program zbudowany jest na bazie wieloletniego doświadczenia trenera, który samodzielnie stworzył własną metodologię i na jej podstawie wspiera w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz zapewnia właściwe narzędzia, które wpływają na sukces realizowanych projektów. Dr Sergiusz Trzeciak z powodzeniem  buduje własną markę jako ekspert w zakresie personal branding oraz autor książek.

Korzyści dla uczestnika:

 • Przygotowanie założeń spójnej strategii komunikacji spółki w mediach.
 • Umiejętność definiowania celów i odbiorców poszczególnych wystąpień.
 • Umiejętność budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do pożądanych grup odbiorców.
 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej i komunikacji przy wykorzystaniu mediów.
 • Nauka opanowania tremy i zachowywania się przed kamerą.
 • Przygotowanie do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.


Etapy:

Warsztat strategiczny

 • Samopoznanie
 • Wyznawane wartości
 • Wizja, misja, cele
 • Grupy docelowe
 • Przekaz
 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia budowania marki  osobistej – tradycyjne i nowoczesne
 • Zasady kontaktu z mediami

Warsztat trwa około 6-7 godzin. Po warsztacie z dr. Sergiuszem Trzeciakiem Klient otrzyma zestaw materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, które pomogą właściwie przygotować się do treningu medialnego.


Trening medialny

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania mediów tradycyjnych
  i elektronicznych tzw. nowych mediów
 • Przygotowanie do wystąpień medialnych
 • Wystąpienia medialne w praktyce
 • Zachowanie w studiu telewizyjnym i radiowym – praca z kamerą i  mikrofonem
 • Sztuka prowadzenia dyskusji – techniki retoryczne i erystyczne
 • Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi (trudne pytania, problemy techniczne)
 • Autoprezentacja i rodzaje kadrów
 • Symulacje rozmów z dziennikarzami (nagrywanie „setki”, rozmowa na żywo
  na stojąco, rozmowa w studiu telewizyjnym, dyskusja w studiu, etc.)
 • Konferencja prasowa, briefing prasowy w warunkach mało komfortowych

Trening trwa około 5 godzin. Trening medialny i wystąpień publicznych przeprowadzany jest w profesjonalnym studio nagraniowym w centrum Warszawy. Wystąpienia nagrywane będą przez doświadczonego operatora. Trening poprowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem.


Raport

Po treningu Klient otrzymuje kilkudziesięciostronicowy raport, w którym w szczegółowy sposób przenalizowane zostanie nagranie. Raport zawiera także komentarze trenera, jakie obszary wymagają dalszej pracy Klienta.

W raporcie uwzględnione są m. in. następujące obszary:

 • Analiza wystąpienia publicznego (publiczność i jej oczekiwania, wpływ sali, kontekst sytuacyjny, strategia autoprezentacji i relacje z publicznością).
 • Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych (wygląd, zachowanie, umiejętności komunikacyjne).
 • Cechy dobrego wystąpienia (postawa,  gestykulacja, mimika, oczy i wyraz twarzy, oddech).
 • Analiza zachowania medialnego (konferencja prasowa, wywiad z dziennikarzem, odpowiadanie na trudne pytania).


Warsztat podsumowujący

Warsztat podsumowujący w formie sesji coachingowej, na którym oceniany jest zrealizowany przez Klienta program. W trakcie warsztatu oprócz podsumowania i dyskusji na temat przeprowadzonych
działań omawiane są kolejne kroki służące rozwojowi kompetencji medialnych Klienta oraz określone zostaną obszary, które wymagają systematycznej pracy i zaangażowania Klienta wraz z założeniami czasowymi ich realizacji. Warsztat trwa około 2 godzin.

Po realizacji programu możliwa jest dalsza współpraca doradcza w zakresie budowania marki osobistej i wykorzystywanych w tym celu narzędzi.

Program szkoleniowy trwa około 1-2 miesięcy. Istnieje możliwość realizacji programu w grupie kilkuosobowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.