Program rozwoju kompetencji menedżerskich

Twoje cele – moja pasja

Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat budowania marki osobistej, poprzez określenie celów, grup docelowych, przekazu i narzędzi oraz  doskonalenie umiejętności występowania publicznego i w mediach.

Całościowy program zbudowany jest na bazie wieloletniego doświadczenia trenera, który samodzielnie stworzył własną metodologię i na jej podstawie wspiera w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz zapewnia właściwe narzędzia, które wpływają na sukces realizowanych projektów.

Dr Sergiusz Trzeciak z powodzeniem  buduje własną markę jako ekspert w zakresie personal branding oraz autor książek.

Korzyści dla uczestnika programu

 • Znajomość zasad budowania marki osobistej.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie budowania marki osobistej.
 • Umiejętność definiowania celów i odbiorców poszczególnych wystąpień.
 • Umiejętność budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do pożądanych odbiorców.
 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej.
 • Nauka opanowania tremy i zachowywania się przed kamerą.
 • Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zapewnienie indywidualnie dopasowanych narzędzi rozwoju kompetencji.

Etapy:

Audyt komunikacyjny

Realizowany przed warsztatem strategicznym audyt komunikacyjny pozwala poznać sytuację, w jakiej znajduje się Klient oraz przygotować rozwiązania dopasowane do potrzeb i oczekiwań.

Audyt komunikacyjny uwzględnia analizę:

 • profili w mediach społecznościowych i prowadzonej w niej komunikacji,
 • strony www Klienta i jej zawartości,
 • filmów i wystąpień dostępnych w Internecie, z uwzględnieniem sposobu
  prezentacji Klienta,
 • dostarczonych materiałów składających się na pakiet identyfikacji wizualnej.

Warsztat strategiczny

 • Samopoznanie
 • Wyznawane wartości
 • Wizja, misja, cele
 • Grupy docelowe
 • Przekaz
 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Narzędzia budowania marki  osobistej – tradycyjne i nowoczesne
 • Zasady kontaktu z mediami

Warsztat strategiczny trwa około 7-8 godziny. Dr Sergiusz Trzeciak pełni rolę opiekuna strategicznego, zajmując się wszystkimi kwestiami strategicznymi oraz doborem właściwych narzędzi, służących osiągnięciu założonych celów. Po warsztacie z dr. Sergiuszem Trzeciakiem Klient otrzymuje zestaw materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, które pomagają właściwie przygotować się do treningu medialnego.

Trening medialny i wystąpień publicznych

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych tzw. nowych mediów
 • Przygotowanie do wystąpień medialnych i publicznych
 • Wystąpienia medialne w praktyce
 • Zachowanie w studiu telewizyjnym
 • Sztuka prowadzenia dyskusji
 • Jak odpowiadać na trudne pytania
 • Analiza wystąpień i treningi

W zależności od potrzeb realizowany jest 1 lub więcej treningów. Jeden trening trwa około 4 godzin. Trening medialny i wystąpień publicznych przeprowadzany jest w profesjonalnym studio nagraniowym w centrum Warszawy. Wystąpienia nagrywane są przez doświadczonego operatora.
Trening prowadzi trener z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Raport i analiza raportu

Po treningu Klient otrzymuje kilkudziesięciostronicowy raport, w którym w szczegółowy sposób przenalizowane są nagrania. Raport zawiera także komentarze trenera, jakie obszary wymagają dalszej pracy Klienta.

W raporcie uwzględnione zostają m. in. następujące obszary:

 • Analiza wystąpienia publicznego (publiczność i jej oczekiwania, wpływ sali, kontekst sytuacyjny, strategia autoprezentacji i relacje z publicznością).
 • Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych (wygląd, zachowanie, umiejętności komunikacyjne).
 • Cechy dobrego wystąpienia (postawa,  gestykulacja, mimika, oczy i wyraz twarzy, oddech).
 • Analiza zachowania medialnego (konferencja prasowa, wywiad z dziennikarzem, odpowiadanie na trudne pytania).

Warsztaty pracy z głosem

Szczegółowy plan warsztatów dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb Klienta.  Warsztaty z głosem prowadzi doświadczona dr logopedii, autorka książek i specjalistka pracy z głosem. Trenerka jest wieloletnim pracownikiem naukowym, prowadzącą zajęcia m.in. dla studentów PWST.

Zakres warsztatów z głosu z logopedą określony zostaje po zrealizowanym warsztacie strategicznym oraz treningu medialnym, które wskażą obszary wymagające wsparcia specjalisty logopedy.

Wcześniejsza ocena kompetencji komunikacyjnych pozwala przygotować plan warsztatów zgodny z potrzebami Klienta. Mogą to być treningi logopedii medialnej, dykcji, artykulacji i emisji głosu, ćwiczenia głośności i tempa głosu a także inne obszary związane z poprawną komunikacją werbalną.

Pojedynczy warsztat trwa około 2 godzin. Liczba potrzebnych warsztatów jest określana indywidualnie do potrzeb Klienta.

Warsztat podsumowujący

Warsztat podsumowujący w formie sesji coachingowej, na którym oceniany jest zrealizowany przez Klienta program.

W trakcie warsztatu oprócz podsumowania i dyskusji na temat przeprowadzonych działań omawiane są kolejne kroki służące rozwojowi marki osobistej Klienta oraz określone zostaną obszary, które wymagają systematycznej pracy i zaangażowania wraz z założeniami czasowymi ich realizacji.

Po realizacji programu możliwa jest dalsza współpraca doradcza w zakresie budowania marki osobistej i wykorzystywanych w tym celu narzędzi.

Klient otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci książek autorstwa trenera: Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera” „Wizerunek publiczny w Internecie” i ewentualnie „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”

Książki te stanowią kompendium wiedzy na temat tego, jak skutecznie budować markę osobistą oraz wykorzystywać w tym procesie narzędzia dostępne w sieci a, by osiągnąć sukces. Ponadto książki stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas warsztatów.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.