Przygotowanie strategii wyborczej

Twoje cele – moja pasja

Start w wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych wymaga właściwego przygotowania i strategicznego określenia swojej aktywności. Celem przygotowania strategii jest zapewnienie, że prowadzona kampania wyborcza będzie pod każdym względem profesjonalna i skuteczna. Strategiczne podejście wskazujące cele, grupy docelowe, przekaz oraz narzędzia istotnie pomaga w zachowaniu spójności działań pod względem wizerunkowym.

Metodyka i koncepcja strategii kampanii wyborczej są moimi autorskimi, sprawdzonymi pomysłami, które pomogły odnieść sukces wyborczy wielu kandydatom. Opisałem je również w moich książkach, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym dwadzieścia tysięcy egzemplarzy.

Przygotowanie  strategii obejmuje 4 kroki, istotne dla kandydata:

Krok 1. Konsultacja wstępna

Przeprowadzona w formie ankiety lub rozmowy z kandydatem. Realizowana minimum cztery tygodnie przed terminem prezentacji strategii. Pozwala poznać sytuację kandydata, jego potrzeby i oczekiwania oraz poznać i zrozumieć specyfikę okręgu wyborczego, w którym kandyduje.

Krok 2. Przygotowanie strategii

Przeprowadzam audyt komunikacyjny, czyli analizę materiałów medialnych dotyczących kandydata, analizę strony internetowej kandydata oraz jego profili na portalach społecznościowych. Następnie przygotowuję analizę SWOT kandydata, czyli analizę jego mocnych i słabych stron oraz określenie szans i zagrożeń, które płyną z otoczenia politycznego, gospodarczego oraz społecznego, umożliwia to uporządkowanie informacji oraz wypunktowanie tych, które mają znaczenie dla dalszej działalności. Kolejnym etapem jest opracowanie strategii kampanii wyborczej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań kandydata oraz jego okręgu wyborczego.

Krok 3. Prezentacja strategii

Prezentuję kandydatowi dokument, który określa:

  • cele działalności politycznej,
  • czynniki wpływające na pozycję kandydata na scenie politycznej,
  • elektorat, czyli grupy docelowe, do których kandydat będzie kierował swój przekaz,
  • przekaz, czyli tematy kampanii wyborczej,
  • środki niezbędne do realizacji kampanii wyborczej,
  • plan kampanii wyborczej, czyli harmonogram zadań,
  • taktykę, czyli metody prowadzenia kampanii wyborczej (w tym: kampania bezpośrednia, medialna, ukierunkowana i negatywna).

Krok 4. Konsultacja końcowa

Prowadzona z kandydatem telefonicznie bądź mailowo rozmowa pozwala odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania, które pojawiły się po zapoznaniu ze strategią.

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.