Public affairs

Twoje cele – moja pasja

Public affairs ‒ skuteczna komunikacja i obopólne korzyści

Public affairs to dziedzina pokrewna public relations, nie tylko ze względu na podobną nazwę i anglosaski rodowód. O ile ten drugi rodzaj strategii komunikacyjnej na stałe zadomowił się w Polsce, o tyle o public affairs wciąż wiadomo niewiele.

Jak zdefiniować public affairs?

Definicja public affairs brzmi następująco: „jest to budowanie i utrzymywanie trwałego kontaktu podmiotu z jednostkami administracyjnymi”. Podmiotem public affairs jest firma lub organizacja, której członkowie chcą wpływać na decyzje organów legislacyjnych. W Stanach Zjednoczonych zamiennie używa się na to określenia „lobbing”. Public affairs ma wiele wspólnego z branżą public relations, której działania koncentrują się w głównej mierze na utrzymaniu właściwych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym danej organizacji.

Jaki jest cel wdrażania strategii public affairs?

Działania public affairs opierają się przede wszystkim na wprowadzaniu w życie wybranych pomysłów i rozwiązań danego podmiotu, za pośrednictwem i przy aktywnym udziale jednostek, mających na to rzeczywisty wpływ. Tymi jednostkami mogą być członkowie rządu, posłowie oraz decydenci na szczeblu lokalnym i regionalnym (miejskim, wojewódzkim). Konsekwencją przeprowadzonych działań jest wprowadzenie zmian korzystnych z punktu widzenia firmy lub organizacji, które trudno byłoby przeforsować w warunkach tradycyjnej komunikacji. Należy tu zaznaczyć, że biznesowe korzyści są osiągane przy użyciu legalnych i etycznych narzędzi public affairs.

Przykłady public affairs

Istnieje wiele przykładów pozytywnie przeprowadzonych kampanii public affairs, które zakończyły się sukcesem. W Polsce doceniono działania Unii Farmaceutów – Właścicieli Aptek (UFiWA). Organizacja dążyła do uregulowania zapisów legislacyjnych o sieciach aptecznych w naszym kraju. Celem kampanii było ocalenie 10 tys. „rodzinnych” aptek przed upadkiem działalności. Kampania obejmowała m.in.: cykle spotkań z członkami Komisji Zdrowia, wykłady specjalistyczne, konferencje dla dziennikarzy, transmisje filmów edukacyjnych, badania opinii publicznej oraz nawiązywanie współpracy z instytucjonalnymi partnerami. Założony cel osiągnięto.

Warto też wspomnieć o kampanii Zielonych z WWF, którzy apelowali w Brukseli (w ramach projektu REACH) o zwiększenie kontroli nad szkodliwością chemicznych substancji w procesach produkcyjnych i nie tylko. Ekologiczne postulaty są zresztą bardzo często zatwierdzane w USA i w Unii Europejskiej, głównie dzięki działaniom public affairs.

Plusy wcielania strategii public affairs

Public affairs w Polsce wciąż stanowi mało standardowe rozwiązanie. Warto rozwijać tę dziedzinę, ukazując liczne korzyści płynące z jej praktycznego zastosowania:
– usprawnienie procesów zarządzania daną firmą lub organizacją,
– błyskawiczne reagowanie na zmieniające się warunki legislacyjne i ‒ w konsekwencji ‒ szybsze dostosowywanie się do nich,
– przewidywanie zmian instytucjonalnych na rynku,
– praktyczne korzyści biznesowe wynikające z utrzymywania przyjaznych relacji z jednostkami decyzyjnymi,
– natychmiastowe pozyskiwanie najnowszych i najbardziej kluczowych (z punktu widzenia działalności firmy) informacji.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.