Strategia budowania marki osobistej

Twoje cele – moja pasja

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zrozumieją najważniejszą różnicę między pojęciem marki osobistej a pojęciem wizerunku osobistego. Istotą wizerunku osobistego jest budowanie obrazu swojej osoby w oczach innych poprzez zewnętrzne atrybuty, podczas gdy istotą marki osobistej jest rozwój osobisty i prawdziwe samodoskonalenie.

W czasie szkolenia uczestnicy mogą przygotować swoją indywidualną strategię marki osobistej.

Wśród korzyści szkolenia warto wymienić między innymi:

 • znajomość zasad budowania marki osobistej,
 • znajomość narzędzi służących samopoznaniu, które pomagają wskazać m.in. mocne i słabe strony, style działania oraz optymalne kierunki rozwoju każdej osoby,
 • umiejętność określania swojej wizji, misji i wartości,
 • umiejętność definiowania celów i odbiorców,
 • znajomość zasad budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do odbiorców,
 • umiejętność opracowywania pakietu identyfikacji wizualnej (logotyp, wizytówki, profesjonalna sesja fotograficzna),
 • umiejętność radzenia sobie w czasie wystąpień publicznych,
 • umiejętność współpracy z mediami – znajomość cech, które cenią dziennikarze, wiedza na temat tego, czym kierują się media, umiejętność przenoszenia dyskusji na własne pole,
 • umiejętność kształtowania wizerunku w Internecie – znajomość zasad wybierania adresu e-mail, zakładania strony www, prowadzenia profilu na portalach społecznościowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje prezentację i szablony ćwiczeń oraz materiały i narzędzie do pracy nad własną strategią budowania marki osobistej. Dzięki temu po zakończeniu szkolenia może przystąpić do pracy nad sobą i w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.

Część strategiczna:

 • marka osobista – wprowadzenie,
 • wizja, misja, wartości,
 • samopoznanie (określenie typów inteligencji wg metody Gardnera, SWOT, systemy badania osobowości i marki osobistej na przykładzie StrenghtsFinder 2.0, Facet5, Reach360, Insights),
 • planowanie i realizacja celów,
 • zarządzanie sobą,
 • moi odbiorcy oraz ich potrzeby i oczekiwania,
 • przekaz,

– kim jestem i co oferuję,
– w czym mój produkt/usługa może być przydatna dla moich odbiorców,
– co mnie odróżnia od innych osób i firm.

Część taktyczna:

 • wywieranie wpływu zgodnie z regułami Cialdiniego,
 • skuteczny networking i budowanie relacji,
 • komunikacja interpersonalna,

– strefy ciała,
– postawa,
– gestykulacja,
– kontakt wzrokowy,
– operowanie głosem,

 • wystąpienia publiczne

– o czym warto pamiętać przygotowując wystąpienie,
– jak przygotować wystąpienie w 5 minut,
– jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (problemy techniczne, problemy z głosem, trudne pytania etc.),
– gadżety (rzutnik multimedialny, flipczart, pointer etc.)

 • współpraca z mediami (telewizja, radio, prasa),
 • komunikacja za pośrednictwem nowych mediów (strona internetowa, portale społecznościowe).

Szkolenie ma charakter praktyczny i warsztatowy. Wśród stosowanych metod można wskazać m.in.:

 • studia przypadku,
 • symulacje:

– przedstawianie siebie i własnej firmy w różnych okolicznościach,
– rozmowa z wykorzystaniem zasad komunikacji interpersonalnej,
– wystąpienie publiczne przed szerszą publicznością zakończone otrzymaniem informacji zwrotnej ze strony pozostałych uczestników szkolenia oraz trenera,
– sytuacja kryzysowa podczas wystąpienia publicznego,

 • burze mózgów np. różnicowanie przekazu w zależności od grupy odbiorców, wybór narzędzi w zależności od celu wystąpienia,
 • praca z kamerą (dodatkowe zamówienie),
 • indywidualne konsultacje.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.