Przygotowanie strategii i prowadzenie kampanii wyborczej

Twoje cele – moja pasja

Szkolenie jest przeznaczone dla członków sztabów wyborczych i dla kandydatów w wyborach parlamentarnych lub samorządowych. W szkoleniu może uczestniczyć  kilkanaście osób. Możliwe są również indywidualne warsztaty z kandydatami.

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie członków sztabów wyborczych do wsparcia kandydatów w czasie kampanii jak i przygotowanie samych kandydatów do prowadzenia kampanii „w terenie”.

Szkolenie ma charakter interaktywny, w czasie zajęć uczestnicy mają możliwość przygotowania we współpracy z trenerem indywidualnej strategii kampanii wyborczej (kandydaci) lub zbudowania lokalnej/regionalnej strategii wyborczej w oparciu o strategię własnego ugrupowania (członkowie sztabów wyborczych).

Program szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Dlaczego warto i w jaki sposób przygotować strategię kampanii wyborczej?
 • Jak zaplanować kampanię wyborczą (lista zadań, harmonogram)?
 • Jak efektywnie zorganizować sztab wyborczy i biuro (podział kompetencji, przydzielanie i egzekwowanie zadań, organizacja pracy)?
 • Jak przygotować budżet i racjonalnie nim zarządzać?
 • Jak przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze?
 • Jak kształtować swój publiczny wizerunek (strategia budowy wizerunku)?
 • Jak i kto powinien prowadzić kampanię bezpośrednią (dostarczanie materiałów wyborczych, ankietowanie wyborców, spotkania z wyborcami)?
 • Jak prowadzić kampanię medialną, aby zainteresować sobą dziennikarzy (organizowanie wydarzeń medialnych, przygotowanie notatek prasowych)?
 • Jak dobrze radzić sobie w trakcie wystąpień w mediach?
 • Jak w trakcie kampanii wyborczej wykorzystać Internet?
 • Jak dotrzeć z przekazem do wybranych grup wyborców, np. przedsiębiorców, kobiet czy górników (kampania ukierunkowana)?
 • Jak i kiedy warto prowadzić kampanię negatywną?
 • Jak się bronić przed tzw. czarnym PR?
 • Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?
 • Jak zdobyć poparcie i sympatię wyborców – oryginalne pomysły zaczerpnięte z polskich, brytyjskich i amerykańskich kampanii wyborczych.

Szczegółowy program szkolenia każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Podczas szkolenia stosuję następujące metody interaktywne:

 • warsztat np. strategia lokalnej/regionalnej kampanii wyborczej,
 • studia przypadku np. analiza materiałów z poprzednich kampanii wyborczych, zarówno uczestników szkolenia, jak i ich konkurentów, analiza przykładów stosowania czarnego PR,
 • gry symulacyjne np. sytuacja kryzysowa, trudna rozmowa z dziennikarzem, negocjacje polityczne, komunikacja interpersonalna, budowanie strategii kampanii,
 • trening i coaching medialny np. trenowanie „setek”, symulacja wywiadów w studio,
 • trening wystąpień publicznych np. ćwiczenie efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • sesja burzy mózgów np. analiza SWOT kandydata lub ugrupowania (analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń).

Zainteresowanych kandydatów zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan działania.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.