Szkolenie medialne

Twoje cele – moja pasja

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do spójnej i efektywnej komunikacji firmy, przygotowanie do wystąpień medialnych, także w sytuacjach kryzysowych, przekazanie wiedzy na temat umiejętnego przekazywania informacji mediom  oraz nauka radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniami medialnymi. Wszystkie te obszary mają wpływ na kształtowanie wizerunku firmy i jej odbiór na zewnątrz.

Program szkolenia zbudowany jest na bazie wieloletniego doświadczenia trenera, który samodzielnie stworzył własną metodologię i na jej podstawie wspiera w budowaniu marek i kreowaniu wizerunku swoich klientów oraz zapewnia właściwe narzędzia, które wpływają na sukces realizowanych projektów.

Dr Sergiusz Trzeciak z powodzeniem  buduje własną markę jako ekspert w zakresie personal branding oraz autor książek.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Przygotowanie założeń spójnej strategii komunikacji w mediach firmy.
 • Umiejętność definiowania celów i odbiorców poszczególnych wystąpień.
 • Umiejętność budowania przekazu, który pozwala dotrzeć do pożądanych grup odbiorców.
 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej i komunikacji przy wykorzystaniu mediów.
 • Nauka opanowania tremy i zachowywania się przed kamerą.
 • Przygotowanie do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych tzw. nowych mediów
 • Przygotowanie do wystąpień medialnych
 • Wystąpienia medialne w praktyce
 • Zachowanie w studiu telewizyjnym i radiowym – praca z kamerą i  mikrofonem
 • Sztuka prowadzenia dyskusji – techniki retoryczne i erystyczne
 • Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi (trudne pytania, problemy techniczne)
 • Autoprezentacja i rodzaje kadrów
 • Symulacje rozmów z dziennikarzami (nagrywanie „setki”, rozmowa na żywo na stojąco, rozmowa w studiu telewizyjnym, dyskusja w studiu, etc.)
 • Konferencja prasowa, briefing prasowy w warunkach mało komfortowych

Szkolenie trwa od 4 do 6 godzin, w zależności od liczby uczestników. Przeprowadzane jest w studio nagraniowym w Warszawie. Wystąpienia nagrywa profesjonalny operator, a szkolenie prowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem.

Opcjonalnie*

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują indywidualne raporty, w których w szczegółowy sposób przeanalizowane zostaną nagrania. Raporty zawierają komentarze trenera, jakie obszary wymagają dalszej pracy.

W raporcie uwzględnione są m. in. następujące zagadnienia:

 • Analiza wystąpienia publicznego (publiczność i jej oczekiwania, wpływ sali, kontekst sytuacyjny, strategia autoprezentacji i relacje z publicznością).
 • Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych (wygląd, zachowanie, umiejętności komunikacyjne).
 • Cechy dobrego wystąpienia (postawa,  gestykulacja, mimika, oczy i wyraz twarzy, oddech).
 • Analiza zachowania medialnego (konferencja prasowa, wywiad z dziennikarzem, odpowiadanie na trudne pytania).

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w postaci 2 książki autorstwa dr. Sergiusza Trzeciaka: Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera” oraz „Wizerunek publiczny w Internecie”

Książki te stanowią kompendium wiedzy na temat tego, jak skutecznie budować markę osobistą oraz wykorzystywać w tym procesie narzędzia dostępne w sieci oraz jak skutecznie komunikować się z otoczeniem przy wykorzystaniu mediów. Ponadto książki stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.