Fragment pochodzi z książki „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”.

Cel

Przekazanie w syntetycznej formie informacji o kandydacie i jego programie.

Dla kogo

Dla wszystkich kandydatów, począwszy od kandydata na radnego, a skończywszy na kandydacie na prezydenta państwa, gdyż jest to najbardziej uniwersalny materiał wyborczy.

Do kogo

Pozwala dotrzeć do wszystkich potencjalnych wyborców.

Treść i forma

Tekst ulotki powinien być krótki (250–400 słów) i czytelny, w ulotce zazwyczaj nie ma miejsca na omawianie wielu zagadnień, bardziej liczą się hasła. Niezbędna jest prezentacja kandydata – jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, zainteresowań. Warto przy tym podkreślać korzyści z punktu widzenia odbiorców. Na wyróżnienie zasługują wszelkie związki kandydata z jego okręgiem wyborczym.

W ulotce należy nawiązać do wybranego tematu kampanii wyborczej i przedstawić pomysły kandydata na przykład na zmniejszenie poziomu bezrobocia czy zwiększenie liczby turystów w gminie.

W ramach kampanii ukierunkowanej można przygotować kilka rodzajów ulotek dla poszczególnych grup odbiorców, na przykład inną dla rolników, inną dla emerytów i rencistów.

Do niezbędnych elementów ulotki zaliczamy:

  • imię i nazwisko kandydata, przy czym nazwisko może być zapisane znacznie większą czcionką niż imię;
  • logotyp ugrupowania;
  • numer listy i miejsca kandydata na liście wyborczej;
  • hasło wyborcze;
  • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu (może to być nowy, dodatkowy numer telefonu, tylko na czas kampanii wyborczej – dzięki temu sygnalizujemy dostępność dla wyborcy), adres poczty elektronicznej, adres strony WWW oraz ewentualnie nazwa profilu w wybranych portalach społecznościowych (na przykład facebook.com/sergiusz.trzeciak).

Formatując tekst, warto pamiętać o wybraniu czytelnej i odpowiednio dużej czcionki, gdyż lepiej napisać mniej, ale wyraźnym i łatwym do odczytania krojem pisma, niż zaproponować bogaty w informacje tekst pisany drobną czcionką, która zniechęci do lektury. Najlepiej wybierać tak zwane czcionki bezszeryfowe, czyli pozbawione elementów ozdobnych, o wielkości 12 punktów. Niezbędne są także wyróżniki w postaci pogrubień fragmentów tekstu oraz punktory. Warto pamiętać o wykresach i rysunkach.

Sposób dystrybucji

Wybierając sposób dystrybucji ulotek, dobrze jest rozważyć współpracę z Pocztą Polską bądź wyspecjalizowaną firmą kolporterską lub samodzielnie przeprowadzić kolportaż. Można również wręczać ulotki przy okazji kampanii bezpośredniej, a także umieścić je na stronie internetowej w formie pliku PDF.

Więcej o materiałach wyborczych znajdziesz w książce „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”, którą można kupić tutaj.

Przykłady ulotek wyborczych można zobaczyć tutaj.