Wystąpienia publiczne

Twoje cele – moja pasja

Program skierowany jest przede wszystkim do osób, dla których marka osobista jest niezbędnym elementem rozwoju kariery zawodowej:

 • właścicieli, prezesów i członków zarządu firm,
 • liderów biznesu i życia społecznego,
 • menedżerów wysokiego szczebla,
 • osób działających w przestrzeni publicznej.

Celem działań z zakresu personal branding jest zmiana lub poprawa sposobu postrzegania nas przez otoczenie. Spójny, wiarygodny i inspirujący dla innych wizerunek przekłada się na wzrost samooceny i postrzegania własnych możliwości, a przez to przyczynia się do osiągania sukcesów zawodowych.

Mój autorski program doradztwa w zakresie personal branding zakłada długofalową współpracę, której istotą jest przygotowanie i realizacja indywidualnej strategii marki osobistej. Wykorzystuję w nim działania z zakresu m.in.: marketingu, zarządzania, psychologii i PR-u. Program ten stworzyłem w oparciu o wieloletnie doświadczenie i szeroką, stale pogłębianą wiedzę z wielu dziedzin.

Współpraca ze mną jest kompleksowa i każdorazowo dostosowuję ją do indywidualnych oczekiwań i możliwości Klienta. Przebiega ona w następujących etapach:

Krok 1. Audyt komunikacyjny

Przeprowadzam audyt komunikacyjny (wewnętrzny i zewnętrzny), w czasie którego badam postrzeganie Klienta we własnym środowisku oraz poza nim. Badam styl zarządzania i relacje z pracownikami. W tym celu w razie potrzeby przeprowadzam wywiady z Klientem i z osobami z jego bliskiego otoczenia, korzystam z systemów badania osobowości zawodowej i marki osobistej (np. Facet5, Insights, Reach360, Strenghts Finder 2.0.) oraz przeprowadzam analizę SWOT. Badam również markę osobistą w mediach, w razie potrzeby zapoznaję się z artykułami prasowymi, wywiadami, wystąpieniami medialnymi i innymi informacjami dostępnymi w Internecie. Na podstawie audytu przygotowuje raport, który omawiam z Klientem.

Krok 2. Wizja, misja, wartości i cele

Następnie w oparciu o moją metodę proszę Klienta o zdefiniowanie wizji, wartości i misji oraz głównych celów zawodowych na najbliższy rok lub określony wcześniej okres czasu.

Krok 3. Analiza otoczenia

Dokonuję gruntownej analizy otoczenia: określam interesariuszy i kanały/narzędzia komunikacji z nimi.

Krok 4. Przygotowanie strategii

Pomagam Klientowi w stworzeniu strategii marki osobistej, wspólnie ustalamy szczegółowy plan i harmonogram działań oraz wyznaczamy fazy jego wykonania.

Krok 5. Realizacja strategii

W jej trakcie regularnie spotykam się z Klientem, aby na bieżąco analizować wykonane punkty harmonogramu. Stale pomagam w pracy nad samym sobą, a w razie potrzeby doradzam sprawdzonych profesjonalistów oferujących wyspecjalizowane usługi z zakresu wystąpień publicznych, pracy z kamerą, stylizacji, wizażu, fotografii wizerunkowej itp.

Dodatkowo w czasie całego procesu zapewniam kompleksowe doradztwo, które obejmuje szereg różnych działań dostosowanych do potrzeb Klienta, takich jak na przykład:

 • przygotowanie strategii i planu obecności w Internecie (koncepcja strony internetowej i obecności na portalach społecznościowych) wraz z jej wdrożeniem,
 • przygotowanie strategii obecności w mediach,
 • autoryzacja wywiadów prasowych,
 • opracowanie całościowej strategii i planu kampanii wyborczej/politycznej,
 • przygotowanie do konferencji, paneli dyskusyjnych i ważnych prezentacji,
 • przygotowanie do wywiadów i debat telewizyjnych,
 • przygotowanie koncepcji i planu marketingowego książki,
 • opracowanie rekomendacji dotyczących listy książek i audiobooków z zakresu przywództwa, komunikacji, marketingu politycznego, rozwoju osobistego czy marki osobistej,
 • rekrutacja asystentki i dyrektora biura,
 • przygotowanie strategii i planu działania dla fundacji Klienta.

Klient, dzięki stałemu doradztwu i współpracy ze mną zyskuje:

 • kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu budowania marki osobistej,
 • umiejętności pozwalające na budowanie własnego wizerunku i podjęcie pracy nad własnym rozwojem,
 • znajomość narzędzi służących autopoznaniu, które pomagają wskazać m.in. mocne i słabe strony, style działania oraz optymalne kierunki rozwoju,
 • umiejętność określania swojej wizji, misji i wartości,
 • umiejętność definiowania swoich celów i zwiększania prawdopodobieństwa ich realizacji,
 • wiedzę o skutecznym zarządzaniu samym sobą,
 • umiejętność identyfikacji swoich odbiorców i zrozumienie zasad budowania przekazu, który pozwoli do nich dotrzeć,
 • umiejętność radzenia sobie w czasie wystąpień publicznych,
 • wiedzę na temat współpracy z mediami – jakie cechy cenią dziennikarze, czym kierują się media, jak przenosić dyskusję na własne pole,
 • umiejętność kształtowania swojego wizerunek w Internecie – jak wybrać adres e-mail, jak założyć stronę internetową, jak prowadzić profile na portalach społecznościowych.

Oferowana przez mnie formuła doradztwa gwarantuje stworzenie silnej marki osobistej, co w efekcie przekłada się na znaczący wzrost rozpoznawalności Klienta jako autorytetu w swojej dziedzinie i przyczynia się do dalszego, pełnego sukcesów rozwoju kariery zawodowej.

Minimalna perspektywa czasowa współpracy to jeden rok, w takim okresie możliwe jest uzyskanie pierwszych korzystnych efektów.

Jeśli są Państwo zainteresowani budowaniem marki osobistej, to zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie ustalić indywidualny i dopasowany do potrzeb plan współpracy.

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.